Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Pawennau Mursen

£2.95

Dyma lyfr newydd sbon gan Angharad Tomos, Pawennau Mursen - rhif 17 yng Nghyfres Rwdlan. Stori amserol i'r cyfnod clo yw hi, am Rwdlan a Dewin Dwl yn cael gwersi adre yn lle mynd i'r ysgol, ond mae'r ddau ddireidus yn penderfynu cael hwyl yn lle cael gwersi gan Ceridwen!

A new book by Angharad Tomos - number 17 in the popular Rwdlan series. This is a timely story for the lockdown period, about Rwdlan and Dewin Dwl receiving home schooling, but the two mischievous characters decide to have fun instead of listening to Ceridwen's lessons!

Awdur / Author : Angharad Thomas 

Iaith/Language: Cymraeg

Clawr/Cover: Meddal

Tudalennau / Pages: 40

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Hydref / October 2020