Skip to content

Crefydd, Hanes Crefydd

Filters

£
£
 • Original price £5.95 - Original price £5.95
  Original price
  £5.95
  £5.95 - £5.95
  Current price £5.95

  Gair a Gweddi

  William Barclay
  In stock

  Addasiad o Epilogues and Prayers gan William Barclay, at wasanaeth yr eglwysi Cymraeg.

  Original price £5.95 - Original price £5.95
  Original price
  £5.95
  £5.95 - £5.95
  Current price £5.95
 • Original price £5.99 - Original price £5.99
  Original price
  £5.99
  £5.99 - £5.99
  Current price £5.99

  Wyth Oedfa

  Alice Evans
  Out of stock

  Casgliad o oedfaon cyflawn gan Alice Evans. Dyma wyth o wasanaethau llawn fydd yn galluogi aelodau eglwysi i gynnal oedfaon pan nad oes gweinidog n...

  View full details
  Original price £5.99 - Original price £5.99
  Original price
  £5.99
  £5.99 - £5.99
  Current price £5.99
  Sold out
 • Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99

  Cyn ei Ddod

  Nick Fawcett
  Out of stock

  Addasiad Cymraeg o gasgliad o 80 o ddarlleniadau Beiblaidd, myfyrdodau a gweddïau yn sôn am fywyd a gwaith cymeriadau amrywiol o'r Hen Destament, a...

  View full details
  Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99
  Sold out
 • Original price £30.00 - Original price £30.00
  Original price
  £30.00
  £30.00 - £30.00
  Current price £30.00

  Church in Wales, The: New Eucharist, The (Altar Edition)/Eglwys Y

  Siop Y Pentan
  Out of stock

  Argraffiad yr allor o gyfrol ddwyieithog yn cynnwys testunau yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer gweinyddu'r Cymun Bendigaid yn ôl y drefn newydd.

  Original price £30.00 - Original price £30.00
  Original price
  £30.00
  £30.00 - £30.00
  Current price £30.00
  Sold out
 • Original price £20.00 - Original price £20.00
  Original price
  £20.00
  £20.00 - £20.00
  Current price £20.00

  Arwain Ymbiliau / Leading Intercessions

  Raymond Chapman, Cynthia Davies
  In stock

  Argraffiad dwyieithog o gasgliad o weddïau i'w defnyddio dros gyfnod o dair blynedd gan arweinwyr yr Eglwys yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, yn ystod...

  View full details
  Original price £20.00 - Original price £20.00
  Original price
  £20.00
  £20.00 - £20.00
  Current price £20.00
 • Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99

  Does Debyg Iddo Fe: Cyfrol 2

  Nick Fawcett
  Out of stock

  Addasiad Cymraeg o gasgliad o 100 o ddarlleniadau Beiblaidd o'r Testament Newydd, myfyrdodau a gweddïau ar thêmau yr Adfent, y Nadolig, y Grawys, y...

  View full details
  Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99
  Sold out
 • Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99

  Does Debyg Iddo Fe: Cyfrol 1

  Nick Fawcett
  Out of stock

  Addasiad Cymraeg o gasgliad gwerthfawr o gant o unedau o ddarlleniadau, myfyrdodau a gweddïau yn ceisio treiddio dan groen profiadau amrywiol gymer...

  View full details
  Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99
  Sold out
 • Original price £17.50 - Original price £17.50
  Original price
  £17.50
  £17.50 - £17.50
  Current price £17.50

  Beibl Cymraeg Newydd, Y - Argraffiad Diwygiedig (Print Bras)

  Siop Y Pentan
  In stock

  Argraffiad diwygiedig mewn print bras o'r Beibl Cymraeg Newydd yn cynnwys cywiriadau sy'n adlewyrchu datblygiadau ym myd ysgolheictod diwinyddol er...

  View full details
  Original price £17.50 - Original price £17.50
  Original price
  £17.50
  £17.50 - £17.50
  Current price £17.50
 • Original price £7.50 - Original price £7.50
  Original price
  £7.50
  £7.50 - £7.50
  Current price £7.50

  Capeli Môn

  Geraint I. L. Jones
  In stock

  Yn y gyfrol hon ceir rhestr gynhwysfawr o gapeli Ynys Môn ac ychydig o'u hanes. Ceir manylion cefndirol ynghylch pensaernïaeth y capeli - roedd y c...

  View full details
  Original price £7.50 - Original price £7.50
  Original price
  £7.50
  £7.50 - £7.50
  Current price £7.50
 • Original price £5.95 - Original price £5.95
  Original price
  £5.95
  £5.95 - £5.95
  Current price £5.95

  Cyfres Gyda'n Gilydd: Salmau ac Actau - Esboniad yr Ysgol Sul I

  John Treharne
  In stock

  Esboniad Beiblaidd i oedolion ar adrannau o'r Salmau a'r Actau. Un o werslyfrau cynllun tair blynedd ar gyfer aelodau Ysgolion Sul Cymru.

  Original price £5.95 - Original price £5.95
  Original price
  £5.95
  £5.95 - £5.95
  Current price £5.95
 • Original price £0.25 - Original price £0.25
  Original price
  £0.25
  £0.25 - £0.25
  Current price £0.25

  Cyfres Bara'r Bywyd: 34. Luc 2

  Evan George
  In stock

  Darlleniadau Beiblaidd dyddiol gyda nodiadau esboniadol a defosiynol ar Efengyl Luc o Bennod 11 adnod 27 hyd y diwedd.

  Original price £0.25 - Original price £0.25
  Original price
  £0.25
  £0.25 - £0.25
  Current price £0.25
 • Original price £0.25 - Original price £0.25
  Original price
  £0.25
  £0.25 - £0.25
  Current price £0.25

  Cyfres Bara'r Bywyd: 33. Luc 1

  Evan George
  In stock

  Darlleniadau Beiblaidd dyddiol gyda nodiadau esboniadol a defosiynol ar Efengyl Luc o'r dechrau hyd Bennod 11 adnod 26.

  Original price £0.25 - Original price £0.25
  Original price
  £0.25
  £0.25 - £0.25
  Current price £0.25
 • Original price £5.00 - Original price £5.00
  Original price
  £5.00
  £5.00 - £5.00
  Current price £5.00

  Hen Lyfr Bach: Emynau Morgan Rhys

  Siop Y Pentan
  In stock

  Yma, rhwng 'O agor fy llygaid i weled...' a 'Mae drws trugaredd heb ei gau', cawn rai o linellau a phenillion enwocaf emynyddiaeth Gymraeg, gwaith ...

  View full details
  Original price £5.00 - Original price £5.00
  Original price
  £5.00
  £5.00 - £5.00
  Current price £5.00
 • Original price £6.00 - Original price £6.00
  Original price
  £6.00
  £6.00 - £6.00
  Current price £6.00

  Passion for Change, The

  Culture Matters
  In stock

  Cyfrol yn cynnwys set o ddelweddau o gerfluniau, cerddi a thestunau eraill ar themâu cyfiawnder amgylcheddol a chymdeithasol, a'u perthynas â Diodd...

  View full details
  Original price £6.00 - Original price £6.00
  Original price
  £6.00
  £6.00 - £6.00
  Current price £6.00
 • Original price £8.00 - Original price £8.00
  Original price
  £8.00
  £8.00 - £8.00
  Current price £8.00

  Llithiadur Eglwys Cymru 2023-24

  Ritchie Craven
  In stock

  Llithiadur blynyddol (yn Gymraeg) ar gyfer gwasanaethau yr Eglwys yng Nghymru, 2023-24, o Sul Cyntaf yr Adfent, 3 Rhagfyr 2023 hyd Bedwerydd Sul y ...

  View full details
  Original price £8.00 - Original price £8.00
  Original price
  £8.00
  £8.00 - £8.00
  Current price £8.00
 • Original price £8.00 - Original price £8.00
  Original price
  £8.00
  £8.00 - £8.00
  Current price £8.00

  Church in Wales Lectionary 2023-24

  Y Lolfa
  In stock

  Llithiadur blynyddol (yn Saesneg) ar gyfer gwasanaethau yr Eglwys yng Nghymru, 2023-24, o Sul cyntaf yr Adfent, 3 Rhagfyr 2023 hyd Bedwerydd Sul y ...

  View full details
  Original price £8.00 - Original price £8.00
  Original price
  £8.00
  £8.00 - £8.00
  Current price £8.00
 • Original price £12.99 - Original price £12.99
  Original price
  £12.99
  £12.99 - £12.99
  Current price £12.99

  Splash of Words, The

  Siop Y Pentan
  In stock

  Original price £12.99 - Original price £12.99
  Original price
  £12.99
  £12.99 - £12.99
  Current price £12.99
 • Original price £24.99 - Original price £24.99
  Original price
  £24.99
  £24.99 - £24.99
  Current price £24.99

  Religion, Evolution and Heredity

  Siop Y Pentan
  In stock

  Mae'r gyfrol hon yn dangos yn eglur na chafodd crefydd ei wrthod gan y gwyddonwyr hynny a gofleidiodd Ddarwiniaeth, nac ychwaith gan y rhai oedd o ...

  View full details
  Original price £24.99 - Original price £24.99
  Original price
  £24.99
  £24.99 - £24.99
  Current price £24.99
 • Original price £50.00 - Original price £50.00
  Original price
  £50.00
  £50.00 - £50.00
  Current price £50.00

  Religion and Culture in the Middle Ages: Soul-Health - Therapeuti

  Daniel McCann
  In stock

  Cyfrol am ddarllen er mwyn llesiant. Mae'r testun yn adlewyrchu'r gred yn yr Oesoedd Canol y medrai llenyddiaeth sy'n peri ofn a thristwch ddwyn ie...

  View full details
  Original price £50.00 - Original price £50.00
  Original price
  £50.00
  £50.00 - £50.00
  Current price £50.00
 • Original price £25.00 - Original price £25.00
  Original price
  £25.00
  £25.00 - £25.00
  Current price £25.00

  How to Read a Church

  Richard Taylor
  In stock

  Original price £25.00 - Original price £25.00
  Original price
  £25.00
  £25.00 - £25.00
  Current price £25.00
 • Original price £24.99 - Original price £24.99
  Original price
  £24.99
  £24.99 - £24.99
  Current price £24.99

  Theologia Cambrensis

  D. Densil Morgan
  In stock

  Cyfrol sy'n disgrifio datblygiad y meddwl crefyddol yng Nghymru rhwng 1760 a 1900. Er bod y pwyslais ar y meddwl crefyddol, cynhwysir hefyd benodau...

  View full details
  Original price £24.99 - Original price £24.99
  Original price
  £24.99
  £24.99 - £24.99
  Current price £24.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Celtic Pilgrimage, A

  Anne Hayward
  In stock

  Cyfrol wedi'i seilio ar bererindod a gyflawnodd Anne Hayward ar droed o Gymru i Lydaw yn 2016. Yn yr un modd ag yn ei chyfrol flaenorol A Pilgrimag...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £10.00 - Original price £10.00
  Original price
  £10.00
  £10.00 - £10.00
  Current price £10.00

  Saga of a Revival, The: Early Welsh Pentecostal Methodism

  D. Ben Rees
  In stock

  Casgliad o draethodau yn trafod gwaith arloesol y diwygwyr Methodistaidd cynnar a ymwelodd â ac a lafuriodd yng nghanol Ceredigion yn ystod yr 18fe...

  View full details
  Original price £10.00 - Original price £10.00
  Original price
  £10.00
  £10.00 - £10.00
  Current price £10.00
 • Original price £22.99 - Original price £22.99
  Original price
  £22.99
  £22.99 - £22.99
  Current price £22.99

  Wrestling with Angels: Conversations in Modern Theology

  Rowan Williams
  In stock

  Original price £22.99 - Original price £22.99
  Original price
  £22.99
  £22.99 - £22.99
  Current price £22.99