Skip to content
Mae www.siopypentan.co.uk ar gau tan 12/04/2024. Ni fydd archebion yn cael eu hanfon tan 15/04/2024. Our online shop is closed until 12/04/2024. Orders place will not be despatched until then.
Mae www.siopypentan.co.uk ar gau tan 12/04/2024. Ni fydd archebion yn cael eu hanfon tan 15/04/2024. Our online shop is closed until 12/04/2024. Orders place will not be despatched until then.

Atgofion a Hunangofiannau

Filters

£
£
 • Original price £2.50 - Original price £2.50
  Original price
  £2.50
  £2.50 - £2.50
  Current price £2.50

  Darlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes: O Ben'groes i Beersheba (2

  Karen Owen
  In stock

  Darlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes 2005 gan un o ferched y pentref sydd wedi gwneud enw iddi'i hun fel bardd a newyddiadurwr, yn olygydd Golwg e...

  View full details
  Original price £2.50 - Original price £2.50
  Original price
  £2.50
  £2.50 - £2.50
  Current price £2.50
 • Original price £9.99 - Original price £9.99
  Original price
  £9.99
  £9.99 - £9.99
  Current price £9.99

  Dechrau Canu, Dechrau Wafflo

  Kees Huysmans
  In stock

  Hunangofiant y canwr a'r dyn busnes llwyddiannus, Kees Huysmans a symudodd i gefn gwlad Cymru o'r Iseldiroedd yn yr 1980au. Dyma stori ryfeddol ac ...

  View full details
  Original price £9.99 - Original price £9.99
  Original price
  £9.99
  £9.99 - £9.99
  Current price £9.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Tynnu Colur Toni Caroll

  Toni Caroll, Ioan Kidd
  In stock

  Hunangofiant cynnes a byrlymus Toni Caroll, cantores, actores a pherfformwraig ddawnus am dros hanner can mlynedd yng Nghymru a thu hwnt. 37 llun l...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99

  ?, Metron

  Marion Fenner, Catrin Beard
  In stock

  Hunangofiant difyr yr actores Marion Fenner, fu'n chwarae rhan Metron yn y gyfres deledu boblogaidd Pobol y Cwm am flynyddoedd.

  Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99
 • Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99

  A Wnaiff y Gwragedd ... ? - Profiad Un Fenyw yn y Weinidogaeth

  Beti-Wyn James
  In stock

  Profiadau menyw'n weinidog yr efengyl yng Nghymru heddiw. Cawn gip ar fywyd Beti-Wyn James yn y gyfrol ddifyr hon - y dwys a'r digri a'r hyn sy'n e...

  View full details
  Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99
 • Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99

  Gwlad o Gaws a Llaeth

  Thelma Adams, Branwen Davies
  In stock

  Hunangofiant difyr perchennog Caws Cenarth, Thelma Adams, merch ei milltir sgwâr sydd wedi teithio'r byd ac wedi tyfu yn un o wragedd busnes mwyaf ...

  View full details
  Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99
 • Original price £9.99 - Original price £9.99
  Original price
  £9.99
  £9.99 - £9.99
  Current price £9.99

  Blas ar Fywyd Ena

  Ena Thomas, Catrin Beard
  In stock

  Cofnod o fywyd y gogyddes a'r ddarlledwraig annwyl, Ena Thomas. Daeth Ena i sylw'r genedl pan gamodd i gegin y gyfres nosweithiol 'Heno' ar S4C yn ...

  View full details
  Original price £9.99 - Original price £9.99
  Original price
  £9.99
  £9.99 - £9.99
  Current price £9.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Ody'r Teid yn Mynd Mas?

  Mair Garnon James, Jon Meirion Jones
  In stock

  Atgofion Mair Garnon o Landudoch, Aberteifi a dreuliodd oes yn gwasanaethu ei hardal fel athrawes, digrifwraig, pregethwr cynorthwyol, Ynad Heddwch...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £12.99 - Original price £12.99
  Original price
  £12.99
  £12.99 - £12.99
  Current price £12.99

  Glaw a Hindda (Print Bras)

  Jenny Ogwen
  In stock

  Fersiwn print bras o Glaw a Hindda. Stori liwgar ac afieithus y gyflwynwraig adnabyddus, Jenny Ogwen. Yn cynnwys hanesion difyr am ei gyrfa ym myd ...

  View full details
  Original price £12.99 - Original price £12.99
  Original price
  £12.99
  £12.99 - £12.99
  Current price £12.99
 • Original price £7.95 - Original price £7.95
  Original price
  £7.95
  £7.95 - £7.95
  Current price £7.95

  Faciwî, Y

  Barbara Davies
  In stock

  Dyma stori ryfeddol Barbara Warlow Davies a adawodd Lerpwl am Dalgarreg yng Ngheredigion yng nghanol yr Ail Ryfel Byd fel ifaciwî, 'yn Saesnes unia...

  View full details
  Original price £7.95 - Original price £7.95
  Original price
  £7.95
  £7.95 - £7.95
  Current price £7.95
 • Original price £1.99 - Original price £1.99
  Original price
  £1.99
  £1.99 - £1.99
  Current price £1.99

  Stori Sydyn: Tu ôl i'r Tiara - Bywyd Miss Cymru

  Courtenay Hamilton, Alun Gibbard
  In stock

  Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Dyma lyfr sy'n dilyn gyrfa Miss Cymru 2010, Courtenay Hamilton o Lanilltud Fawr. Cawn gipol...

  View full details
  Original price £1.99 - Original price £1.99
  Original price
  £1.99
  £1.99 - £1.99
  Current price £1.99
 • Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95

  Bron yn Berffaith

  Heulwen Hâf
  In stock

  Cofnod dirdynnol, ysgytwol ar brydiau, am y profiad o wynebu cancr. Mae Heulwen Hâf, y cyn-gyflwynydd teledu soffistigedig, yn hynod onest am ei ph...

  View full details
  Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95
 • Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95

  Hanes Rhyw Gymraes - Hunangofiant Sharon Morgan

  Sharon Morgan
  In stock

  Hunangofiant difyr a dadlennol un o actoresau mwyaf talentog ac adnabyddus Cymru. Cawn hanes ei pherfformiadau ar lwyfan, radio a theledu ers deuga...

  View full details
  Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95
 • Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95

  Non - yn Erbyn y Ffactore

  Non Evans, Alun Gibbard
  In stock

  Mae stori Non yn cynnig cyfle i gael cip ar fyd chwaraeon y merched. Dyma gyfrol onest a diflewyn-ar-dafod gan athletwraig a chwaraewraig rygbi o'r...

  View full details
  Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95
 • Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95

  Bywyd ar Ddu a Gwyn - Hunangofiant Annette Bryn Parri

  Annette Bryn Parri
  In stock

  Mae Annette Bryn Parri yn un o brif gerddorion a chyfeilyddion Cymru. Mae ei stori'n dechrau'n ferch fach yn cael gwersi piano. Bellach mae wedi te...

  View full details
  Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95
 • Original price £8.00 - Original price £8.00
  Original price
  £8.00
  £8.00 - £8.00
  Current price £8.00

  Atgofion drwy Ganeuon: Gweld Sêr

  Siân James
  In stock

  Bu Siân yn plycio'r tannau ac yn canu ers dyddiau ei phlentyndod. Yma cawn ganddi hunan-ddadansoddiad clir a gonest wrth iddi olrhain cysylltiadau ...

  View full details
  Original price £8.00 - Original price £8.00
  Original price
  £8.00
  £8.00 - £8.00
  Current price £8.00
 • Original price £8.00 - Original price £8.00
  Original price
  £8.00
  £8.00 - £8.00
  Current price £8.00

  Het Wellt a Welis, Blwyddyn Gron yn Astwrias

  Cathi McGill
  In stock

  Y Sbaen anhysbys sydd yn Het Wellt a Welis. Mae Astwrias yn un rhan fach o’r penrhyn Iberaidd sydd yn debycach i Gymru nag i Madrid. Cynefin eirth ...

  View full details
  Original price £8.00 - Original price £8.00
  Original price
  £8.00
  £8.00 - £8.00
  Current price £8.00
 • Original price £7.00 - Original price £7.00
  Original price
  £7.00
  £7.00 - £7.00
  Current price £7.00

  Atgofion drwy Ganeuon: Seidir Ddoe

  Linda Griffiths
  In stock

  Mae gan Linda Griffiths - Linda Plethyn i'w ffrindiau - un o'r lleisiau mwyaf nodedig a glywyd erioed. Gynt gyda'r gr?p gwerin Plethyn ac wedyn fel...

  View full details
  Original price £7.00 - Original price £7.00
  Original price
  £7.00
  £7.00 - £7.00
  Current price £7.00
 • Original price £8.50 - Original price £8.50
  Original price
  £8.50
  £8.50 - £8.50
  Current price £8.50

  Merch o'r Wlad

  Doreen Lewis
  In stock

  Yn ddiweddar cyrhaeddodd Doreen Lewis, y ffermwraig a'r gantores o Ddyffryn Aeron, ddwy garreg filltir. Daeth i oedran pensiwn, gan ddathlu hefyd h...

  View full details
  Original price £8.50 - Original price £8.50
  Original price
  £8.50
  £8.50 - £8.50
  Current price £8.50
 • Original price £7.50 - Original price £7.50
  Original price
  £7.50
  £7.50 - £7.50
  Current price £7.50

  Melysgybolfa Mari

  Mari Gwilym
  In stock

  Pytiau dwys a digri wedi'u hysbrydoli gan atgofion a phrofiadau'r awdur. Mae Mari Gwilym yn awdur, yn actores, yn berfformwraig ac yn byw yng Nghae...

  View full details
  Original price £7.50 - Original price £7.50
  Original price
  £7.50
  £7.50 - £7.50
  Current price £7.50
 • Original price £5.00 - Original price £5.00
  Original price
  £5.00
  £5.00 - £5.00
  Current price £5.00

  Cyfres Syniad Da: Y Llinyn Aur - Rhiannon Evans, Gof Aur Tregaron

  Rhiannon Evans
  In stock

  Un o eiconau amlycaf yr hen Geltiaid oedd y Llinyn Diddiwedd. A dyna yw nodwedd Canolfan Grefftau ac Aur Rhiannon ar sgwâr Tregaron. Sefydlwyd y bu...

  View full details
  Original price £5.00 - Original price £5.00
  Original price
  £5.00
  £5.00 - £5.00
  Current price £5.00
 • Original price £3.00 - Original price £3.00
  Original price
  £3.00
  £3.00 - £3.00
  Current price £3.00

  Glaw a Hindda

  Jenny Ogwen
  In stock

  Stori liwgar ac afieithus y gyflwynwraig adnabyddus, Jenny Ogwen. Yn cynnwys hanesion difyr am ei gyrfa ym myd y cyfryngau - fel cyflwynwraig ar 'S...

  View full details
  Original price £3.00 - Original price £3.00
  Original price
  £3.00
  £3.00 - £3.00
  Current price £3.00
 • Original price £9.99 - Original price £9.99
  Original price
  £9.99
  £9.99 - £9.99
  Current price £9.99

  Paid â Bod Ofn

  Non Parry
  In stock

  Hunangofiant y gantores dalentog Non Parry o'r gr?p pop Eden, a chyfrol sy'n mynd y tu ôl i fyd glamyrys y sîn bop gan drafod iechyd meddwl yn ones...

  View full details
  Original price £9.99 - Original price £9.99
  Original price
  £9.99
  £9.99 - £9.99
  Current price £9.99
 • Original price £9.99 - Original price £9.99
  Original price
  £9.99
  £9.99 - £9.99
  Current price £9.99

  Dod Nôl at fy Nghoed

  Carys Eleri
  In stock

  Hunangofiant yr actores a'r gomedïwraig dalentog, Carys Eleri, seren y gyfres 'Parch' ar S4C a'r sioe gomedi un fenyw, 'Lovecraft / Cer i Grafu, So...

  View full details
  Original price £9.99 - Original price £9.99
  Original price
  £9.99
  £9.99 - £9.99
  Current price £9.99