Skip to content

Filters

Llyfrau

Llyfrau

 • Cyfres Storïau Hud: Uncorn y Môr
  £5.99

  Cyfres Storïau Hud: Uncorn y Môr

  Ewch ar antur hudolus o dan y tonnau, a dilyn llwybrau disglair Uncorn y Môr bach hyfryd. Trwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau, daw bywyd dan y môr...

  View full details
  £5.99
 • Douglas yn Chwarae Cuddio
  £5.99

  Douglas yn Chwarae Cuddio

  Mae'r parti cysgu yn nhŷ Cwningen yn un wasgfa FAWR. A fydd Douglas, druan yn medru cysgu o gwbl? Awdur: Dafydd Saunder Jones Clawr: Meddal Nifer y...

  View full details
  £5.99
 • Iaith y Nefoedd
  £6.99

  Iaith y Nefoedd

  Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyni...

  View full details
  £6.99
 • Y Bwrdd
  £8.99

  Y Bwrdd

  Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng ...

  View full details
  £8.99
 • Amser Chwarae: Mynd i Siopa
  £11.99

  Amser Chwarae: Mynd i Siopa

  Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd prysur o fyd siopa...

  View full details
  £11.99
 • Llyfr Mawr Adar y Plant
  £7.99

  Llyfr Mawr Adar y Plant

  Llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffoto...

  View full details
  £7.99
 • Hwyl yr Hwiangerddi Newydd
  £14.95

  Hwyl yr Hwiangerddi Newydd

  Deuddeg cân newydd wedi eu seilio ar hen hwiangerddi, gyda CD am ddim! Rhoi bywyd newydd i hen ffefrynnau - nid tanseilio'r rhai gwreiddiol - ydi n...

  View full details
  £14.95
 • Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel
  £7.99

  Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

  Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon med...

  View full details
  £7.99
 • Merch Ar-Lein | Neb Ond Fi!
  £8.99

  Merch Ar-Lein | Neb Ond Fi!

  Y drydedd nofel a'r olaf yn y gyfres boblogaidd Merch Ar-Lein gan Zoe Sugg. Addasiad Cymraeg gan Eiry Miles. Awdur: Zoe Sugg aka Zoella Iaith: Cym...

  View full details
  £8.99
 • Twm Clwyd: 6. Mymryn Bach yn Lwcus
  £6.99

  Twm Clwyd: 6. Mymryn Bach yn Lwcus

  A fydd Twm a'i fand Y CŴNSOMBI yn ddigon LWCUS i ennill cystadleuaeth Brwydr y Bandiau'r cylchgrawn Roc? Efallai y basan nhw, tasa ganddyn nhw amse...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Yma: Afallon
  £6.99

  Cyfres Yma: Afallon

  Dyma nofel olaf trioleg gyffrous Lleucu Roberts sydd wedi ei gosod yn Aberystwyth ôl-apocalyptaidd yn 2141. Pan mae rhai'n cael eu cipio o Gymru, i...

  View full details
  £6.99
 • £8.99

  Yma: Afallon

  Mae siwrnai car gyda'r teulu i fod yn hwyl... heblaw, wrth gwrs, mai chi yw'r Heffleys. Mae'r daith yn dechrau'n llawn addewid, yna'n troi'n sydyn ...

  View full details
  £8.99
 • Cyfres y Melanai: Edenia
  £6.99

  Cyfres y Melanai: Edenia

  Dyma'r nofel olaf yn nhrioleg Y MELANAI am Efa a'i chriw. Ar ôl iddyn nhw ddianc i'r Diffeithwch Du rhag i Efa orfod lladd ei mam, y frenhines, ar ...

  View full details
  £6.99
 • Dyddiadur Dripsyn: Y Trip
  £8.99

  Dyddiadur Dripsyn: Y Trip

  Mae siwrnai car gyda'r teulu i fod yn hwyl... heblaw, wrth gwrs, mai chi yw'r Heffleys. Mae'r daith yn dechrau'n llawn addewid, yna'n troi'n sydyn ...

  View full details
  £8.99
 • Madi
  £8.99

  Madi

  Nofel am gymeriad sy'n byw gydag anorecsia a bwlimia ac sy'n cuddio'r salwch. Nofel heriol i'n cymdeithas gyfoes, a'i harddull a'i themâu anghonfen...

  View full details
  £8.99
 • Ifor Bach
  £8.99

  Ifor Bach

  Bu gaeaf 1158 yn arw ym mhob ystyr. A'r eira'n drwch, mae'r gwalch glas yn chwilio am fwyd, ac mae dyfodol llys Gelli-gaer yn beryglus o fregus. A ...

  View full details
  £8.99
 • Tom
  £5.99

  Tom

  Nofel am Tom, bachgen 15 oed sy'n byw mewn fflat gyda'i fam. Mae'n ffrindiau gyda dyn 81 oed sy'n byw yn y fflat uwchben. Nofel ddirdynnol yn genre...

  View full details
  £5.99
 • Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth
  £7.99

  Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth

  Dyma'r nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc - ac i unrhyw un hyn sy'n hoff o antur. Mae bwystfil yn bygwth y wlad - creadur yn syt...

  View full details
  £7.99
 • Plant Gwaetha'r Byd
  £9.99

  Plant Gwaetha'r Byd

  Cyfrol clawr caled o straeon byrion digri am bum merch a phum bachgen ofnadwy: Sara Soffa, merch sydd mor gaeth i'w soffa nes ei bod yn dechrau tro...

  View full details
  £9.99
 • Dad Drwg
  £9.99

  Dad Drwg

  Mae tadau i'w cael o bob siap a maint - tew a thenau, tal a byr, ifanc a hen, clyfar a thwp, doniol a dwys ac wrth gwrs mae rhai yn dda a rhai yn d...

  View full details
  £9.99
 • Peff
  £7.99

  Peff

  Addasiad o Fing gan David Walliams. Mae gan Mabli Mwyn bopeth y byddai ei angen erioed, ond mae hi eisiau mwy, mwy, mwy! Pan mae Mabli'n datgan ei ...

  View full details
  £7.99
 • Fi a Joe Allen
  £5.99

  Fi a Joe Allen

  Does gan Marc ddim perthynas dda iawn â'i dad, ond mae'r ddau'n mynd efo'i gilydd bob dydd Sadwrn i weld tîm Dinas Bangor. Mae'r bachgen (Marc, ar ...

  View full details
  £5.99
 • Arhosfan Ym Mhen Draw'r Byd
  £5.99

  Arhosfan Ym Mhen Draw'r Byd

  Wrth yr arhosfan bws, hanner ffordd rhwng ei gartref newydd a'i ysgol, mae Rhys yn digwydd dod ar draws yr union fan lle mae byd chwedlau a helynti...

  View full details
  £5.99
 • Asiant A
  £4.99

  Asiant A

  Dyma ddilyniant i nofel gyntaf Anni am Asiant A, yr ysbïwraig 14 oed, Alys Phillips. Mae Alys yn cael ei gorfodi i gymryd rhan mewn cystadleuaeth s...

  View full details
  £4.99