Skip to content

Cyfansoddiadau a Thestunau Eisteddfod

Filters

£
£
 • Original price £12.00 - Original price £12.00
  Original price
  £12.00
  £12.00 - £12.00
  Current price £12.00

  Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023

  Siop Y Pentan
  In stock

  Cyfrol yn cynnwys beirniadaethau a chyfansoddiadau llenyddol buddugol Eisteddfod Genedlaethol 2023, ynghyd â beirniadaethau'r cystadlaethau cartref...

  View full details
  Original price £12.00 - Original price £12.00
  Original price
  £12.00
  £12.00 - £12.00
  Current price £12.00
 • Original price £10.00 - Original price £10.00
  Original price
  £10.00
  £10.00 - £10.00
  Current price £10.00

  Gwynt y Dwyrain - Alun Ffred

  Siop Y Pentan
  In stock

  Cyfrol arobryn Gwobr Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol 2023.

  Original price £10.00 - Original price £10.00
  Original price
  £10.00
  £10.00 - £10.00
  Current price £10.00
 • Original price £10.00 - Original price £10.00
  Original price
  £10.00
  £10.00 - £10.00
  Current price £10.00

  Hallt - Meleri Wyn James. Enillydd Fedal Ryddiaith 2023

  Siop Y Pentan
  In stock

  Cyfrol y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod 2023 - os bydd teilyngdod.

  Original price £10.00 - Original price £10.00
  Original price
  £10.00
  £10.00 - £10.00
  Current price £10.00
 • Original price £5.00 - Original price £5.00
  Original price
  £5.00
  £5.00 - £5.00
  Current price £5.00

  Rhestr Testunau Eisteddfod Rhondda Cynon Taf 2024

  Siop Y Pentan
  Out of stock

  Rhestr testunau Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf 2024 yn cynnwys manylion llawn holl gystadlaethau a darnau prawf yr ?yl.

  Original price £5.00 - Original price £5.00
  Original price
  £5.00
  £5.00 - £5.00
  Current price £5.00
  Sold out
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

  Mererid Hopwood
  In stock

  Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor llwyddiannus. Wrth i ni...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £10.00 - Original price £10.00
  Original price
  £10.00
  £10.00 - £10.00
  Current price £10.00

  Capten - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2022

  Meinir Pierce Jones
  In stock

  Cyfrol arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen 2022. Yng ngwanwyn 1893 mae Elin Jones yn Ll?n yn hiraethu am ei g?r John sydd i ffwrdd ar y môr ers dros fl...

  View full details
  Original price £10.00 - Original price £10.00
  Original price
  £10.00
  £10.00 - £10.00
  Current price £10.00
 • Original price £8.95 - Original price £8.95
  Original price
  £8.95
  £8.95 - £8.95
  Current price £8.95

  Rhannu Ambarél - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2017

  Sonia Edwards
  In stock

  Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2017. Bydd y gyfrol hon o straeon byrion yn aros yn eich cof am amser maith. Mae'...

  View full details
  Original price £8.95 - Original price £8.95
  Original price
  £8.95
  £8.95 - £8.95
  Current price £8.95
 • Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99

  Neb Ond Ni - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2011

  Manon Rhys
  In stock

  Mae Dewi a Siriol yn blant arbennig. Mae Siriol yn dymuno'n ofer am gael rhedeg a dawnsio mewn pymps pinc; mae Dewi yn gwrthryfela yn erbyn cael ei...

  View full details
  Original price £7.99 - Original price £7.99
  Original price
  £7.99
  £7.99 - £7.99
  Current price £7.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Adenydd Glöyn Byw - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2010

  Grace Roberts
  In stock

  Mae nain, mam a merch yn byw o dan yr unto. Wrth ddilyn eu helyntion dros flwyddyn, cyflwynir golwg gadarnhaol ar bosibiliadau bywyd - cyhyd â bod ...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Yn y Gwaed

  Geraint V. Jones
  In stock

  Doedd dim croeso i neb yn Arllechwedd - dyna'r unig ffordd y gallai'r teulu geisio diogelu ei gyfrinachau. Nofel afaelgar a enillodd i'r awdur Wobr...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95

  Afallon - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2012

  Robat Gruffudd
  In stock

  Mae Rhys John yn dychwelyd i Abertawe ac yn edrych ymlaen at ymddeoliad hir ar ôl gweithio am ugain mlynedd yn Berlin. Ond un pnawn ar draeth Langl...

  View full details
  Original price £9.95 - Original price £9.95
  Original price
  £9.95
  £9.95 - £9.95
  Current price £9.95
 • Original price £8.95 - Original price £8.95
  Original price
  £8.95
  £8.95 - £8.95
  Current price £8.95

  Tair Rheol Anhrefn - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2011

  Daniel Davies
  In stock

  Rheol 1: Allwch chi ddim ennill y gêm. Rheol 2: Yr unig ganlyniad posib fydd colli'r gêm. Rheol 3: Allwch chi byth ddianc rhag y gêm. Ydych chi'n d...

  View full details
  Original price £8.95 - Original price £8.95
  Original price
  £8.95
  £8.95 - £8.95
  Current price £8.95
 • Original price £7.00 - Original price £7.00
  Original price
  £7.00
  £7.00 - £7.00
  Current price £7.00

  Gwe o Glymau Sidan - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2013

  Jane Jones Owen
  In stock

  Darnau o ryddiaith sy'n gysylltiedig ag enwau lleoedd, yn ymestyn o Aberdaron i'r Wyddgrug. Mae'r ysgrifennu'n feiddgar, yn ddychanol ac yn ffraeth...

  View full details
  Original price £7.00 - Original price £7.00
  Original price
  £7.00
  £7.00 - £7.00
  Current price £7.00
 • Original price £6.99 - Original price £6.99
  Original price
  £6.99
  £6.99 - £6.99
  Current price £6.99

  Rhodd Mam (Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mary Annes Payne
  In stock

  Nofel sy'n bortread dirdynnol, ond cyforiog o hiwmor du, o deulu sydd ar chwâl yn llwyr, ac ymgais un ferch fach i wneud synnwyr o anhrefn ei phlen...

  View full details
  Original price £6.99 - Original price £6.99
  Original price
  £6.99
  £6.99 - £6.99
  Current price £6.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  O! Tyn y Gorchudd - Hunangofiant Rebecca Jones (Cyfrol y Fedal

  Angharad Price
  In stock

  Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002, sef hunangofiant dychmygol hen fodryb yr awdures a fu farw yn ei phlentyndod, ...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Rhyngom - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2022

  Sioned Erin Hughes
  In stock

  Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ceredigion 2022. Dyma 8 stori sy'n dangos inni werth rhyddid, ac sy'n dangos mai ...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Cai - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2016

  Eurig Salisbury
  In stock

  Mae tymor coleg newydd ar fin dechrau yn Aberystwyth, a'r myfyrwyr yn dychwelyd at eu gwaith wrth i'r dyddiau fyrhau'n araf at y gaeaf. Yn yr Ysgol...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Dwy Farwolaeth Endaf Rowlands - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2015

  Tony Bianchi
  In stock

  Stori yw hon am beiriannau golchi diffygiol, am hen felin yng Nghaerdydd a'i phileri haearn, am gôt y diweddar Eric Morecambe ac, yn bennaf oll, am...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Carafanio - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2019

  Guto Dafydd
  In stock

  Cyfrol arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. 'Mae'n nofel onest, yn glyfar, yn ddeifiol'... 'A dyna fawredd y nof...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Ingrid - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019

  Rhiannon Ifans
  In stock

  Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Mae'r siampên yn llifo yn ninas Stuttgart, y neuaddau jazz yn orlawn a'r t? ...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018

  Manon Steffan Ros
  In stock

  Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018. Dyma stori ryfeddol Siôn, a orfodwyd i dyfu'n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Ro...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Ysbryd yr Oes - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2018

  Mari Williams
  In stock

  Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018. Nofel ddramatig am ddau John a'r stori'n symud yn ôl ac ymlaen ar wib...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Ymbelydredd - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2016

  Guto Dafydd
  In stock

  Beth sy'n digwydd pan fo'n rhaid i ?r ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o radiotherapi? Cawn yn y nof...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99
 • Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99

  Veritas - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2015

  Mari Lisa
  In stock

  'Estynnodd TL ei ddwy law am y blwch, a chodi'r clawr. Gwelwodd. Gwyddai'r ddau arall ar unwaith fod rhywbeth o'i le ...' Ias, tensiwn a thwyll - f...

  View full details
  Original price £8.99 - Original price £8.99
  Original price
  £8.99
  £8.99 - £8.99
  Current price £8.99