Skip to content
Mae archebion dillad Gwyl Dewi yn cael eu prosesu o fewn 24awr ac yn cael eu hanfon dosbarth 1af. All St David's Day orders are currently being processed within 24hours and sent 1st class.
mae archebion dillad Gwyl Dewi yn cael eu prosesu o fewn 24awr ac yn cael eu hanfon dosbarth 1af. All clothes orders are currently being processed within 24 hours and sent 1st class.

Amdanom Ni

Hanes Siop y Pentan 

Sefydlwyd Siop y Pentan gan dri phartner yn 1972. Rydym yn dathlu 50 o flynyddoedd blwyddyn yma yn 2022. 

Mae nawr gan Siop y Pentan dwy siop, un wedi'u leoli yn Farchnad Caerfyrddin a'r siop newydd wedi agor ar Stryd Cowell yng nghanol tref Llanelli 

Busnes Teuluol

Rydym yn fusnes teuluol a sefydlwyd dros ddeugain mlynedd yn ol, ac gwerthu pob math o nwyddau Cymraeg a Chymreig yn cynnwys llyfrau, cryno-ddisgiau, anrhegion o bob-math, dillad, a chrefftau lleol.

Mae gan bopeth yma gysylltiad unigryw i Gymru; boed iaith, llenyddiaeth, diwylliant, y celfyddydau, neu crefftau arbenigol. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y siop!

Ein nod

Fel cwmni Cymraeg sydd yn gwerthu popeth sy'n gysylltiedig a Chymru, 'rydym yn teimlo'n gryf yn ein dyletswydd i gefnogi iaith a diwylliant ein mamwlad. Mae'r rhan helaeth o'n cynnyrch yn deillio o grefftwyr a busnesau lleol-a hefyd led-led Cymru.

Digwyddiadau

Fel siop Gymraeg leol yn yr ardal, 'rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau i hybu llenydiaeth a cherddoriaeth Gymraeg - unai drwy wahodd yr awdur-neu artistiaid i'r siop - i lofnodi copiau o'i gwaith, neu drwy gynnal noson ble fydd yr awdur yn lansio llyfr newydd - ac yna cael gwrando hefyd ar gerddoriaeth fyw gan artist sydd newydd ryddhau CD. Mae hyn hefyd yn gyfle i'r gynnulleidfa i holi cwestiynnau i'r awdur am ddeunydd y llyfr a dod i adnabod yr awdur. Cysylltwch gyda ni os ydych am drefnu noson o'r fath.

Rydym yn cydweithio gydag ysgolion lleol, ac yn cyflenwi ysgolion cynradd ac uwchradd ein sir a  phellach - gydag adnoddau addysg a llyfrau i ddisgyblion, ac wrth ein boddau yn cael gosod stondin yn ei ffeiriau Haf a Nadolig pan ddaw'r cyfle

Yr Atom

Mae cysylltiad agos gyda ni à sefydliadau addysg a mentrau iaith y Sir, ac mae canolfan Yr Atom yng Nghaerfyrddin yn gwneud llawer o waith arbennig yn hyrwyddo'r Gymraeg, ac yn rhoi cyfle i ni gydweithio gyda nhw pan yn cynnal digwyddiadau amrywiol.

Rydym wrth ein bodd hefyd pan fydd dysgwyr yr iaith yn mynychu'r siop, nid yn unig i brynu llyfr-ond hefyd i ymarfer siarad a sgwrsio yn y Gymraeg gyda staff y siop

Yr Egin

Safle newydd S4C Gorllewin Cymru. Canolfan arbennig sydd hefyd yn cynnal digwyddiadau gydol y flwyddyn i hybu iaith a diwylliant Cymru ac yn rhoi cyfle i dalentau amrywiol i arddangos eu galluoedd i'r cyfryngau Cymraeg

https://yregin.cymru 

Canolfan Peniarth

'Rydym yn gweithio yn agos gyda Canolfan Peniarth. Un o'r prif gyhoeddwyr llyfrau ac adnoddau addysg Cymraeg a dwyieithog yng Nghymru. Fe ddaeth llond siop o blant i mewn gyda Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones, er mwyn lansio cyfres Dysgu Newydd yn y farchnad.

https://peniarth.cymru

Gwyl Canol Dre

Mae gan Siop y Pentan stondin yng Ngwyl Canol Dre bob blwyddyn ers cychwyn yr Wyl. Dyma Wyl lleol a drefnir gan Menter iaith Gorllewin Sir Gâr. Mae’r gwyl yn rhoi cyfle i fusnesau lleol, artistiad, ac awduron led-led y wlad i arddangos ei talentau i'r gymuned.