Skip to content

Amdanom Ni

Hanes

Sefydlwyd Siop y Pentan gan dri partner yn 1972. Erbyn hyn, mae ynghanol bwrlwm tref hanesyddol a bywiog Caerfyrddin, ac wedi ei leoli yn Y Farchnad.

Rydym yn fusnes teuluol a sefydlwyd dros ddeugain mlynedd yn ol, ac gwerthu pob math o nwyddau Cymraeg a Chymreig yn cynnwys llyfrau, cryno-ddisgiau, anrhegion o bob-math, dillad, a chrefftau lleol.

Mae gan bopeth yma gysylltiad unigryw i Gymru; boed iaith, llenyddiaeth, diwylliant, y celfyddydau, neu crefftau arbenigol. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y siop!

History 

Siop y Pentan was established by three partners in 1972. It is now located in the market at the heart of Carmarthen's historic and vibrant town. 

We are a family-owned business established over forty years ago, and selling all sorts of Welsh-language goods including books, CD-CDs, all-kind gifts, clothing, and local crafts.

Everything here has a unique connection to Wales; Whether it is language, literature, culture, arts, or specialist crafts. We look forward to seeing you in the shop.