Skip to content
Mae archebion dillad Gwyl Dewi yn cael eu prosesu o fewn 24awr ac yn cael eu hanfon dosbarth 1af. All St David's Day orders are currently being processed within 24hours and sent 1st class.
mae archebion dillad Gwyl Dewi yn cael eu prosesu o fewn 24awr ac yn cael eu hanfon dosbarth 1af. All clothes orders are currently being processed within 24 hours and sent 1st class.

Cludo a Dychwelyd

 Polisi Dychwelyd ac Ad-dalu Siop y Pentan

Hyderwn y byddwchyn mor hapus â’ch cynnyrch i’r un graddau â ni. Os na, medrwch ddychwelyd yr eitemau atom ni o fewn 14 diwrnod gwaith am ad-daliad llawn.

Rhaid i bob eitem fod heb ei ddefnyddio yn ei bacediad gwreiddiol. Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu a thalu am ddychwelyd cynnyrch, ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cael tystiolaeth o bostio gan na fedrwn ysgwyddo cyfrifoldeb am ddychweliadau coll neu rai a ddifrodir yn ystod cludiant. Gallwch hefyd ddychwelyd nwyddau i'n siop yng Nghaerfyrddin.

Os yw eich nwyddau wedi eu difrodi, yn wallus neu’n anghywir, gadewch i ni wybod o fewn 48 awr o’u derbyn naill ai ar y ffôn neu drwy ebost ac fe wnawn ein gorau i’w hamnewid.

Ni ad-delir costau postio a phecynnu ag eithrio os yw’r nwyddau’n wallus neu’n anghywir.

Yn sgil natur nwyddau wedi’u personoleiddio, ni allwn gynnig ad-daliad arnynt. Os yw’r personoleiddiad yn anghywir oherwydd camgymeriad gennym ni, neu os yw’r nwyddau yn wallus, fe wnawn gynnig ad-daliad llawn neu amnewid yr eitem heb unrhyw gost ychwanegol.

Am resymau hylendid ni fedrwn gyfnewid na rhoi ad-daliad am glustdlysau tyllog.

Cludiant

Nid ydym yn elwa o ffioedd cludo - mae cyfraddau cludo yn cael eu cyfrif gan ddefnyddio'r Post Brenhinol.