Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Cardiau Cydymdeimlad Cymraeg

Cardiau cyfarch Cydymdeimlad o gwmniau ledled Cymru.

Gweler isod pob math o wahanol ddyluniadau cardiau cydymdeimlo Cymraeg.

Yn cynnwys cardiau 'Cydymdeimlad atoch fel teulu', cardiau crefyddol, 'Yn Meddwl Amdanoch', 'Mewn Cydymdeimlad Dwys', Cydymdeimlad i chi fel teulu.

 

Welsh Thinking of you

Welsh With Sympathy

Welsh Thinking of you as a family