Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Rhifedd CA2 / Help with Homework - Numeracy Pack KS2

£12.99

Help Gyda Gwaith Cartref

Pecyn o 4 llyfr i gefnogi plant cynradd gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Rhifedd, yn arbennig elfennau Tablau Lluosi. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant. Dwyieithog.

  • Iaith: Dwyieithog 
  • Clawr: Meddal 
  • Tudalennau: 32