Skip to content

Fy Llyfr Englynion - Mererid Hopwood

£6.95

Dyma gyfrol sy'n gasgliad gwerthfawr ac unigryw o englynion i blant gan wahanol feirdd. Mae pob un o'r 22 englyn yn dweud stori neu'n disgrifio, rhai yn englynion y gall plant yr oed hwn uniaethu â hwy a rhai englynion traddodiadol sy'n debygol o fod ar gof cenedlaethau o blant. Yn ogystal, ceir geirfa a nodiadau i helpu'r darllenwyr ifanc.

A rich selection of 22 englynion - four line stanzas in strict metre - by various poets, aimed at Key Stage 2 pupils. The englynion either tell a story or are descriptive, and will be words that children of this age can identify with or are traditional words that may have been learnt by children through the generations.

Awdur: Mererid Hopwood

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Clawr/Cover: Hardback

Tudalennau / Pages: 56

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Medi / September 2020