Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Dan yr Wyneb

£7.00

Nofel gan John Always Griffiths.

Nofel am dwyll a chamymddwyn mewn cyngor sir dychmygol yng ngogledd Cymru. Mae'r prif gymeriad, plismon a adawodd yr ardal dan gwmwl personol rai blynyddoedd ynghynt, yn dychwelyd i ymchwilio i honiadau o weithredoedd dan din parthed caniatâd cynllunio ar gyfer parc gwyliau a marina ar yr arfordir. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2012.

A novel about corruption in a north Wales council. The main character is a policeman who left the area for personal reasons a few years previously and returns to investigate suspicious dealings involving local developers. Reprint. First Published in 2012.

Awdur / Author: John Alwyn Griffiths

Iaith / Language: Cymraeg / Welsh

Nifer y Tudadlennau / No of Pages: 312

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Tachwedd 2019