Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Dan Ddylanwad

£7.50

Nofel gan John Always Griffiths.

Pan ddaw Elen Thomas i ddeall fod rhywun wedi bod yn torri i mewn i ffermdy unig ei modryb ym mherfeddion nos er mwyn ei dychryn, nid at yr heddlu mae hi'n troi. Meurig Morgan lwyddodd i ddatrys dirgelwch marwolaeth ei gŵr bum mlynedd ynghynt - ond y tro yma, fydd o'n tynnu blewyn o'r trwyn anghywir?

When Elen Thomas learns that somebody has been breaking into her aunt's isolated farmhouse, she does not turn to the police force for assistance, but to Meurig Morgan, who solved the mystery of her husband's death five years previously. A sequel to Dan yr Wyneb.

Awdur / Author: John Alwyn Griffiths

Iaith / Language: Cymraeg / Welsh

Nifer y Tudadlennau / No of Pages: 346

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Tachwedd 2019