Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Cymraeg Yn Y Gweithle

£17.99
Llawlyfr ymarferol sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau iaith yn y gweithle, gan gynnwys canllawiau ar sut i ymgeisio am swydd a sut i gyflawni tasgau byd gwaith.

 

Awdur: Rhiannon Heledd Williams

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 288

Dyddiad Cyhoeddi : Gorffennaf 2019