Skip to content

Cymraeg Yn Y Gweithle

£17.99
Llawlyfr ymarferol sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau iaith yn y gweithle, gan gynnwys canllawiau ar sut i ymgeisio am swydd a sut i gyflawni tasgau byd gwaith.

 

Tabl Cynnwys:

CYNNWYS

Cyffredinol: Llunio Dogfen Broffesiynol
Adran 1: Y Broses Ymgeisio am Swydd
Adran 2: Tasgau Byd Gwaith
Adran 3: Ymarferwyr Proffesiynol
Atodiad
Bywgraffiad Awdur:
Mae Rhiannon Heledd Williams yn Uwch-ddarlithydd Cymraeg ym Mhrifysgol De Cymru. Hi yw awdur y gyfrol Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad? a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2017.
Gwybodaeth Bellach:
• Llawlyfr ymarferol sydd â ffocws penodol ar ddatblygu sgiliau iaith yng nghyd-destun y gweithle.
• Nid yw’n llyfr gramadeg traddodiadol – mae’n cynnig arweiniad ar sut i ddefnyddio’r Gymraeg yn broffesiynol mewn gweithle dwyieithog.
• Mae’n cynnwys cyfarwyddiadau defnyddiol er mwyn paratoi unigolion ar gyfer gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys y broses ymgeisio am swydd ac amrywiaeth o dasgau byd gwaith.
• Mae’n cynnwys enghreifftiau a phatrymau i’w hefelychu, tasgau ac ymarferion, a hefyd pwyntiau trafod er mwyn ehangu sgiliau llafar yn ogystal â rhai ysgrifenedig.
Adolygiad o www.gwales.com

 

Awdur: Rhiannon Heledd Williams

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 288

Dyddiad Cyhoeddi : Gorffennaf 2019