Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cyfres Amdani: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare

£4.99

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Bywgraffiad Wynne Evans. Darlun personol a gonest iawn o hanes Wynne a'i deulu, ei brofiadau fel tenor enwog, a'i ymdrech fel oedolyn i ddysgu Cymraeg.

Mae’r gyfrol yma yn rhan o gyfres newydd o lyfrau i ddysgwyr, sef cyfres Amdani. Mae Wynne Evans, O Gaerfyrddin i Go Compare yn llyfr sy’n addas i ddechreuwyr, i’r rheiny sy’n dysgu ar lefel Mynediad. Fel tiwtor Cymraeg, dw i’n falch iawn o weld cyfres newydd yn cael ei chyhoeddi i helpu dysgwyr y tu allan i’r dosbarth, gan ei bod hi bob amser yn anodd iawn dod o hyd i ddeunydd addas i gefnogi dysgwyr.

Yn y llyfr yma, rydyn ni’n cael dysgu ychydig mwy am hanes y Cymro adnabyddus Wynne Evans. Efallai fod llawer yn gwybod amdano fel canwr opera a chlasurol, cyflwynydd teledu a radio ac, wrth gwrs, erbyn hyn mae’n adnabyddus fel cymeriad Gio Compario yn yr hysbysebion Go Compare ar y teledu. Ond yn y gyfrol hon, cawn ddarllen am ei blentyndod, ei berthynas efo’i deulu, elfennau eraill o’i yrfa ac ychydig am ei brofiad o ddysgu Cymraeg.

Roeddwn i’n hoff iawn o’r arddull cwestiwn ac ateb oedd yn cael ei ddefnyddio yn y llyfr. Mae’n rhoi pytiau byrrach o wybodaeth er mwyn ei gwneud hi’n haws i ddysgwyr ar lefelau dechreuwyr ddarllen ychydig bach ar y tro os ydyn nhw’n dymuno gwneud hynny. Mae’r wybodaeth wedi’i gosod allan yn glir gyda geirfa ar waelod pob tudalen, ac mae pob gair sy’n ymddangos yn yr eirfa wedi cael ei osod mewn ffont trwm yn y darn, sy’n ddefnyddiol iawn. Yn ogystal, mae’r eirfa i gyd wedi ei chasglu at ei gilydd a’i chynnwys ar ddiwedd y llyfr hefyd.

Mae’r gyfrol wedi’i hysgrifennu yn iaith y de, ac mae’r iaith yn glir ac yn hawdd ei dilyn. Gan mai o safbwynt Wynne Evans ei hun mae’r cynnwys yn dod, iaith lafar sydd yma hefyd. Mae’n braf cael llyfr sydd ddim yn y categori ffuglen, gan fod chwaeth pob darllenydd yn wahanol ac nid yw pawb yn mwynhau darllen ffuglen, wrth gwrs. Hefyd, wrth ddysgu iaith o’r newydd, mae’n gallu bod yn anodd darllen gwaith creadigol a dod i ddeall yr holl ystyron – fan hyn rydyn ni’n cael hanes a gwybodaeth ddifyr am Wynne Evans, felly mae hi’n haws rhoi amser i ganolbwyntio ar ddeall geirfa ac ystyr sy’n werthfawr iawn i ddarllenwyr lefel Mynediad.

Mae hon yn gyfrol werthfawr i ddysgwyr, yn arbennig y rheiny sy’n dysgu cyrsiau yn iaith y de, ac yn gyfle gwych i ddysgu mwy am wyneb cyfarwydd yng Nghymru – sydd yn llawer mwy na dim ond wyneb a llais Go Compare!

Mererid Haf Roberts
Adolygiad o www.gwales.com

Awdur: Elin Meek

Iaith: Dysgwyr

Clawr: Meddal

Tudalennau: 52

Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2018