Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cyfres Amdani: C'mon Reff!

£6.99

Llyfr o gyfres Amdani i ddysgwyr Lefel Canolradd. Addasiad o hunangofiant poblogaidd Nigel Owens, Hanner Amser. Mae'r testun wedi ei rannu'n benodau byrion, ac yn sôn am ei blentyndod, ei yrfa fel un o reffaris rygbi gorau'r byd, ei deithiau, ei deulu, ei iselder a'i rywioldeb.

Mae Nigel Owens wedi bod yn ffigwr amlwg ar ein sgriniau teledu ers nifer o flynyddoedd bellach. Mae i’w weld yn ein diddanu ni ar raglenni megis JonathonMunud i fynd ac Wyt ti’n Gêm?, yn ogystal ag ar raglenni chwaraeon, wrth gwrs, yn dyfarnu ar gaeau rygbi dros y byd. Mae gyrfa dyfarnu Nigel wedi ei arwain at y lefel uchaf un, ac yn 2015 cafodd o’r cyfle i ddyfarnu rownd derfynol Cwpan y Byd yn Twickenham.

Er ei lwyddiant amlwg, dydy taith Nigel drwy fywyd ddim wedi bod yn un rhwydd, ac yn C’mon Reff! dy'n ni’n cael cyfle i ddod i nabod Nigel yn well, ac i ddysgu mwy am yr heriau mae o wedi eu hwynebu ar hyd y daith honno.

Addasiad i ddysgwyr gan Elin Meek o Hanner Amser, hunangofiant Nigel Owens, ydy C’mon Reff! Mae’r llyfr wedi ei rannu yn benodau byr, pob un yn delio ag agwedd wahanol o fywyd Nigel, sydd, yn ogystal â bod yn adlewyrchiad o’r amrywiaeth o brofiadau eang mae wedi eu cael yn ystod ei fywyd, yn rhywbeth dw i’n gweld yn help mawr i ddysgwyr. Mae’n bwysig teimlo eich bod chi’n gwneud cynnydd, ac mae darllen llyfr yn llai heriol os mae rhywun yn medru targedu gorffen pennod (neu efallai mwy, wrth reswm!) mewn un sesiwn; a dweud y gwir mae hyn yn rhywbeth dw i’n gwerthfawrogi wrth drafod unrhyw lyfr! Dw i hefyd yn falch o weld y geiriau llai cyfarwydd sydd yn y testun mewn print bras, a’u cynnwys mewn geirfa ar waelod pob tudalen (adnodd sydd ym mhob llyfr yn y gyfres Amdani).

Mae’r Nigel Owens ry'n ni’n dod i’w nabod trwy ddarllen C’mon Reff! yn un tra gwahanol i’r bersonoliaeth ar deledu. O blentyndod Nigel yn ne Cymru, lle cafodd fagwraeth deuluol, agos yng nghymuned glòs Mynyddcerrig, dy'n ni’n dilyn ei daith, o'i swydd mewn ysgol leol i’w daith hir i fyny grisiau ysgol y byd dyfarnu rygbi.

Dyma hanes rhywun sy wedi llwyddo i newid ei fywyd yn sgil cyfnodau tywyll iawn. Mae’r penodau lle mae Nigel yn sôn am ei benderfyniad i fod yn onest â’i deulu a’r cyhoedd gan ddatgelu ei fod yn ddyn hoyw, yn cyfleu i ni pa mor anodd oedd y penderfyniad hwnnw. Ers hynny, wrth gwrs, mae ei yrfa wedi mynd o nerth i nerth, ac mae Nigel wedi bod yn benderfynol o ddefnyddio ei enwogrwydd er lles pobl mewn sefyllfaoedd tebyg. Mae’n braf darllen bod pobl ei ardal a phobl ei gamp wedi bod mor gefnogol iddo fo.

Dyma hunanfywgraffiad dw i wir wedi’i fwynhau, ac un sy’n werth ei ddarllen.

Neil Wyn Jones
Adolygiad o www.gwales.com

Awdur: Elin Meek

Iaith: Dysgwyr

Clawr: Meddal

Tudalennau: 96

Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2018