Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Babel

£9.99

Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o afael ei thad sy'n weinidog alcoholig, ac yn dod i'r dre, wedi gweld hysbyseb am swydd newyddiadurol yng ngwasg Joseph Glass, dyn busnes rhyddfrydol a golygydd papur newydd Llais y Bobol.

Gan mai hon yw ei bedwaredd nofel ac iddo ennill Gwobr Goffa Daniel Owen mor bell yn ôl â 2008, go brin y gellir galw Ifan Morgan Jones yn ‘awdur ifanc addawol’. Ac eto, mae’r ffresni a’r newydd-deb sy’n perthyn i’r gwaith hwn yn codi’r awydd ar rywun i wneud hynny.

Awdur: John Emyr

Iaith: Cymraeg

Tudadlennau 354

Dyddiad Cyhoeddi: 2019