Skip to content

Filters

Gwledd Y Nadolig i Blant

 • Douglas yn Chwarae Cuddio

  Douglas yn Chwarae Cuddio

  £5.99

  Mae'r parti cysgu yn nhŷ Cwningen yn un wasgfa FAWR. A fydd Douglas, druan yn medru cysgu o gwbl? Awdur: Dafydd Saunder Jones Clawr: Meddal Nifer y...

  View full details
  £5.99
 • Beth Nesaf?

  Beth Nesaf?

  £5.99

  I'r lleuad ac yn ôl cyn amser bath? Beth nesaf! Addasiad Cymraeg gan Roger Boore o Whatever Next!. Argraffiad newydd. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 19...

  View full details
  £5.99
 • Straeon Nos Da Sali Mali

  Straeon Nos Da Sali Mali

  £12.99

  Cyfrol hardd fydd yn anrheg arbennig i unrhyw blentyn bach neu deulu.  Mae 12 o awduron enwog a phoblogaidd Cymru yn creu straeon i'w darllen i bla...

  View full details
  £12.99
 • Llyfr Adar Mawr y Plant

  Llyfr Adar Mawr y Plant

  £7.99

  Llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffoto...

  View full details
  £7.99
 • Tegannau Cyw | Bolgi, Cyw, Deryn, Llew, Jango a Plwmp

  Tegannau Cyw | Bolgi, Cyw, Deryn, Llew, Jango a Plwmp

  £8.40

  Hoff gymeriadau plant Cymru, ar ffurf tegan meddal 20 cm o daldra. Dewisiwch eich tegan o'r gwymplen uchod.      

  £8.40
 • Cymru Ar Y Map | Llyfr Gweithgaredd

  Cymru Ar Y Map | Llyfr Gweithgaredd

  £5.99

  Addysgiadol  Llyfr sy'n gydymaith i'r atlas lluniau newydd Cymru ar y Map. Ceir ynddo weithgareddau hwyliog yn cynnwys posau, lliwio, dot-i-ddot, c...

  View full details
  £5.99
 • Bocs Sw: Jig-so a Llyfr

  Bocs Sw: Jig-so a Llyfr

  £12.99

  Bocs yn cynnwys llyfr bwrdd lliwgar yn cyflwyno nifer o anifeiliaid y sw a jigso llawr anferth, 20 darn, sy'n dod â'r anifeiliaid yn fyw! Oriau o h...

  View full details
  £12.99
 • Mae Ein Tŷ Ni ar Dân - Cri Greta Thunberg i Achub y Blaned

  Mae Ein Tŷ Ni ar Dân - Cri Greta Thunberg i Achub y Blaned

  £6.99

  Dyma alwad Greta Thunberg i achub y blaned. Dydych chi byth yn rhy ifanc i wneud gwahaniaeth. Gyda darluniau gan Jeanette Winter, dyma stori bwerus...

  View full details
  £6.99
 • Dol Sali Mali

  Dol Sali Mali

  £15.00

  Tegan meddal o un o gymeriadau llyfrau plant mwyaf eiconig Cymru - Sali Mali 

  £15.00
 • Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-So + Llyfr

  Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-So + Llyfr

  £12.99

  Bocs set 'Geiriau Cyntaf' yn cynnwys llyfr bwrdd lliwgar yn cyflwyno nifer o eiriau cyntaf defnyddiol a jigso llawr anferth sy'n dod â'r geiriau yn...

  View full details
  £12.99
 • Llyfr Adar Mawr y Plant

  Llyfr Adar Mawr y Plant

  £6.99

  Llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffoto...

  View full details
  £6.99
 • Cyfres Storïau Hud: Uncorn y Môr

  Cyfres Storïau Hud: Uncorn y Môr

  £5.99

  Ewch ar antur hudolus o dan y tonnau, a dilyn llwybrau disglair Uncorn y Môr bach hyfryd. Trwy wthio, tynnu a llithro'r tabiau, daw bywyd dan y môr...

  View full details
  £5.99
 • Douglas a'r Gacen Fel!

  Douglas a'r Gacen Fel!

  £5.99

  Mêl yw hoff fwyd Douglas, ac wrth i'r defaid baratoi cacennau mêl mae Douglas wedi cyffroi'n lan, nid bwyd yw bwyd heb fêl yn ôl Douglas, ond tybed...

  View full details
  £5.99
 • Sgubo

  Sgubo

  £7.99

  Mae hwyliau drwg Daf bob tro'n dechrau'n fach, fach. Ond ymhen dim, maen nhw'n cyflymu nes eu bod nhw'n sgubo drwy'r dre i gyd. Stori yw hon am ble...

  View full details
  £7.99
 • Peppa Pinc: Yr Anhygoel Peppa!

  Peppa Pinc: Yr Anhygoel Peppa!

  £6.99

  Pan mae Madam Hirgorn yn gofyn i Peppa bethfyddai hi'n hoffi bod ar ôl tyfu, does ganddi ddim syniad! Efallai y bydd dilyn Mami Mochyn, Dadi Mochyn...

  View full details
  £6.99
 • Poster Cymru ar y Map: Chwedlau a Traddodiadau

  Poster Cymru ar y Map: Chwedlau a Traddodiadau

  £13.00

  Addysgiadol  Beth am ddod ar daith drwy Gymru i weld pa mor hyfryd yw ein gwlad, i ddysgu am ei thrysorau cudd. Archwilia chwedlau a thraddodiadau ...

  View full details
  £13.00
 • 100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd

  100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd

  £4.99

  Bydd y llyfr cadarn hwn yn dysgu 100 o eiriau Nadoligaidd i'ch plentyn. Gyda ffotograffau lliwgar i gyd-fynd gyda'r geiriau, byddech chi a'ch plent...

  View full details
  £4.99
 • 100 Gair Cyntaf | Llyfr Bwrdd

  100 Gair Cyntaf | Llyfr Bwrdd

  £4.99

  Dyma lyfr cyntaf delfrydol ar gyfer babanod a phlant bach, sy'n llawn geiriau pwysig a lluniau lliwgar, gyda chlawr trwchus a meddal. A soft-to-tou...

  View full details
  £4.99
 • Ar y Fferm: Llyfr a jig-so

  Ar y Fferm: Llyfr a jig-so

  £14.99

  Jig-so 100-darn gyda darlun bywiog yn dangos buarth fferm prysur, ynghyd â llyfr posau 24 tudalen a gyflwynir gyda'i gilydd mewn bocs lliwgar, cada...

  View full details
  £14.99
 • Croeso i'r Baban

  Croeso i'r Baban

  £10.99

  Llyfr ar gyfer cofnodi gwybodaeth bwysig am eich baban, o'r cyfnod cyn ei eni drwy flwyddyn gyntaf ei fywyd. Ceir gofod i gynnwys lluniau, a phoce...

  View full details
  £10.99
 • Twm Clwyd: 6. Mymryn Bach yn Lwcus

  Twm Clwyd: 6. Mymryn Bach yn Lwcus

  £6.99

  A fydd Twm a'i fand Y CŴNSOMBI yn ddigon LWCUS i ennill cystadleuaeth Brwydr y Bandiau'r cylchgrawn Roc? Efallai y basan nhw, tasa ganddyn nhw amse...

  View full details
  £6.99
 • Dyddiadur Dripsyn: Y Trip

  Dyddiadur Dripsyn: Y Trip

  £8.99

  Mae siwrnai car gyda'r teulu i fod yn hwyl... heblaw, wrth gwrs, mai chi yw'r Heffleys. Mae'r daith yn dechrau'n llawn addewid, yna'n troi'n sydyn ...

  View full details
  £8.99
 • Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth

  Chwedlau'r Copa Coch: Yr Horwth

  £7.99

  Dyma'r nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc - ac i unrhyw un hyn sy'n hoff o antur. Mae bwystfil yn bygwth y wlad - creadur yn syt...

  View full details
  £7.99
 • Dad Drwg

  Dad Drwg

  £9.99

  Mae tadau i'w cael o bob siap a maint - tew a thenau, tal a byr, ifanc a hen, clyfar a thwp, doniol a dwys ac wrth gwrs mae rhai yn dda a rhai yn d...

  View full details
  £9.99