Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cwrs Canolradd: Llyfr Cwrs (De / South)

£14.95

Dyma'r trydydd mewn cyfres o dri llyfr cwrs i oedolion sy'n dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau yn ne Cymru. Dilyniant i'r cwrs i fyfyrwyr Cwrs Mynediad a'r Cwrs Sylfaen. Pecyn Ymarfer a CD's neu gasetiau adolygu ar gael i gyd-fynd â'r gyfrol hon.

This is the third in a series of three course books for adults who are learning Welsh in classes in south Wales. It follows the course for students Cwrs Mynediad and Cwrs Sylfaen. A Practice Pack and Revision CDs or cassettes also available.

Iaith: Cymraeg

Clawr: Meddal

Tudalennau: 218

Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2019

Postage : 

As this is an A4 Sized Large workbook with many pages the postage cost is £4.95. If this is inconvenient, you are welcome to arrange a pick up from the store.