Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ynyr Yr Ysbryd

£6.50

The first title in a new picture story book series by mother and daughter partnership Rhian Cadwaladr and Leri Tecwyn. A lively, colourful book about Ynyr, a charming and scared ghost who would be afraid of his own shadow, should he have a shadow!

Llyfr cyntaf y gyfres newydd llun a stori gan y fam a'r ferch Rhian Cadwaladr a Leri Tecwyn. Llyfr hwyliog a lliwgar yn adrodd hanes Ynyr, ysbryd bach annwyl ac ofnus a fyddai ofn ei gysgod ei hun petai ganddo gysgod!

Awdur / Author : Rhian Cadwaladr 

Language / Iaith: Cymraeg / Welsh 

Cover / Clawr: Meddal 

Pages/ Tudalennau: 50