Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ymbapuroli - Angharad Price

£8.00

Cyfrol o ysgrifau cywrain gan un o'r awduron mwyaf cynnil sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw, sy'n cwmpasu pynciau amrywiol megis seineg, cacennau, clirio a Karl Marx, gan ein cludo ar wibdaith o amgylch Cymru a thu hwnt.

A volume of articles by one of the most subtle authors writing in the Welsh language today, encompassing such diverse topics as phonetics, cakes, cleaning and Karl Marx, as we are taken on a speedy trip around Wales and beyond.

Awdur : Angharad Price

Dyddiad Cyhoeddi Medi 2020

format: Clawr Meddal, 174 tudalen

Iaith: Cymraeg