Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Y Lanternwyr

£12.99

Dyma stori am obaith – stori'r Lanternwyr gan Karin Calestine, Anwen Pierce.

Wrth i'r goleuni gilio o'r tir, mae llonyddwch oer, llwm y gaeaf yn disodli ffrwythlondeb yr hydref. Ond yn nyfnder y ddaear, yn yr holltau a'r tyllau lle mae'r creaduriaid bach yn byw, mae'r goleuni'n parhau, yn cael ei anwylo a'i amddiffyn. A phan ddaw galwad y Sgwarnog, mae'r rheiny sy'n ei warchod yn ymateb.

Gwybodaeth

  • Cyfieithwyd gan Anwen Pierce
  • Darlunwyd gan Tamsin Rosswell
  • Fformat: Caled, 48 tudalen
  • Iaith: Cymraeg