Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Y Gwrachod

£6.99

Hen bethau atgas yw gwrachod. Maen nhw'n ymddwyn fel gwragedd hyfryd, ond y tu ôl i'w masgiau maen nhw'n dyheu am gael poenydio plant maen nhw'n eu casáu. Mae un bachgen a'i fam-gu yn gallu adnabod y gwrachod hyn - ond a allan nhw gael gwared ohonyn nhw am byth? Cyfieithiad Cymraeg Elin Meek o The Witches.

Real witches dress in ordinary clothes and look like ordinary women. But they are not ordinary. They are always plotting and scheming with murderous, bloodthirsty thoughts - and they hate children. The Grand High Witch hates children most of all and plans to make every single one of YOU disappear. A Welsh adaption of Roald Dahl's The Witches by Elin Meek.

Addaswyd : Elin Meek 

Addas i Oed / Suitable for Ages :  9 - 11 Cyfnod Allweddol 2 

Tudalennau / Pages : 224

Iaith / Language : Cymraeg / Welsh