Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Y Bwrdd

£8.99
Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng Nghaerdydd ac sy'n bartner i Laticia o Valencia ac yn dad i Awel. Portreadir byd undonog ei swyddfa mewn cyferbyniad â'i angerdd at goginio ac alcohol.
Bywgraffiad Awdur:
Magwyd Iwan Rhys ym Mhorthyrhyd ger Caerfyrddin. Adnabyddir ef fel bardd. Enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd ddwywaith; yn 2001 ac yn 2008. Bu’n rhan o’r daith farddol Crap ar Farddoni yn 2006 gyda Catrin Dafydd, Hywel Griffiths, Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury. Mae’n aelod o dîm talwrn Dros yr Aber a thîm Y Deheubarth yn Ymryson yr Eisteddfod Genedlaethol. Ef yw awdur y gyfrol Eleni Mewn Englynion. Dyma ei nofel gyntaf.
Gwybodaeth Bellach:
Daeth Y Bwrdd yn agos at gipio’r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Dywedodd Mererid Hopwood yn ei beirniadaeth: ‘Llwydda i gynnal diddordeb o’r dechrau’n deg tan y gair olaf. Mae’r cymeriadau a’r cynllun yn wreiddiol a’r dweud yn sylwgar-ddychanol... Dyma storïwr wrth reddf.’
Disgrifiwyd Iwan Rhys gan Aled Islwyn fel ‘awdur cyfrwys iawn’. Ac meddai Alun Cob, un arall o’r beirniad: ‘...stori gyfoes sydd yn darllen yn hawdd gyda’r ysgrifennu’n raenus a slic. Hanes effaith Brecsit ar unigolion a’r gymuned a gawn yma; stori garu gyda chymeriadau credadwy yn dod yn fyw oddi ar y dudalen.’

Awdur: Iwan Rhys

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 154 

Dyddiad Cyhoeddi : Hydref 2019