Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Welsh for Parents - A Learner's Handbook

£9.95

Dyma lyfr canllaw unigryw gan awdur y cwrs poblogaidd Welsh for Parents, a anelwyd at rieni, teidiau a neiniau plant sydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Y bwriad yw y caiff y llawlyfr ei gadw, nid ar y silff lyfrau ond ar fwrdd y gegin er mwyn i'r esiamplau a gyflwynir fod o gymorth a chefnogaeth o ddydd i ddydd wrth i'r teulu cyfan ddysgu Cymraeg gyda'i gilydd.

Mae’r llawlyfr wedi ei anelu at rieni a mam-guod a tad-cuod/neiniau a theidiau sydd â phlant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Y bwriad yw y bydd yn cael ei gadw oddi ar y silff lyfrau ac ar fwrdd y gegin er mwyn i’r esiamplau y mae’n ei gynnwys fod o gymorth bob dydd.
Mae’n llyfr ymarferol iawn sy’n llawn cyfarwyddyd ar sut i wneud pethau e.e. ysgrifennu cardiau pen-blwydd/ gwahoddiadau parti/ llythyron i’r ysgol/ ffonio’r ysgol i esbonio absenoldeb.
Mae’n dilyn côd lliw cylchgrawn Lingo Newydd i ddysgwyr i’w helpu i weld pa lefel fyddai’n gweddu orau – mynediad/ sylfaen/ canol-radd.
Fel dysgwraig, rhiant ac athrawes ei hun roedd Lisa Jones yn teimlo bod rhai llyfrau i ddysgwyr yn llawn hen esiamplau nad oeddent yn gyfredol heddiw.

Awdur: Lisa Jones

Iaith: Dysgwyr

Clawr: Meddal

Tudalennau: 144

Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2015