Skip to content

Welsh for Parents - A Learner's Handbook

Original price £9.95 - Original price £9.95
Original price
£9.95
£9.95 - £9.95
Current price £9.95
Dyma lyfr canllaw unigryw gan awdur y cwrs poblogaidd Welsh for Parents, a anelwyd at rieni, teidiau a neiniau plant sydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Y bwriad yw y caiff y llawlyfr ei gadw, nid ar y silff lyfrau ond ar fwrdd y gegin er mwyn i'r esiamplau a gyflwynir fod o gymorth a chefnogaeth o ddydd i ddydd wrth i'r teulu cyfan ddysgu Cymraeg gyda'i gilydd.
SKU 9781784610753