Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Tro Ar Fyd

£9.00

A selection of the articles of Duncan Brown, published in Y Cymro on matters relating to the natural world, the environment and climate change, together with a contemporary response to the topics. The author also includes explanations re some themes which may be unfamiliar to a few readers.

Detholiad o ysgrifau Duncan Brown yn Y Cymro ar faterion yn ymwneud â natur, yr amgylchedd a newid hinsawdd. Yn amserol iawn, detholiad o'r ysgrifau hynny sydd yn y gyfrol hon, ynghyd ag ymateb cyfoes i'r pynciau. Mae'r awdur, yn ogystal, yn cynnwys eglurhad o rai materion a phynciau er budd y darllenwyr hynny sy'n anghyfarwydd â'r themâu.

Awdur/Author : Duncan Brown

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 11/2020

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Format: Clawr Meddal/Soft Cover, 206 tudalen/Pages

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

ISBN: 9781845277789