Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Tracing Your Welsh Ancestors - A Guide for Family Historians

£14.99


Cyhoeddiad arwyddocaol ym maes astudiaethau achyddol sy'n canolbwyntio ar hanes teuluol yng Nghymru. Cynigir manylion am yr wybodaeth achyddol sydd ar gael ac ymhle i'w darganfod. Dyma gyfeirlyfr hygyrch, awdurdodol a chynhwysfawr ac yn gydymaith hanfodol i bawb sy'n ymddiddori yn y maes.

 

Awdur: Beryl Evans
Iaith: Saesneg
Nifer y Tudadlennau: 222
Clawr: Caled
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2015