Skip to content

Teach Yourself: Complete Welsh (Book and 2 Audio CD)

Original price £39.99 - Original price £39.99
Original price
£39.99
£39.99 - £39.99
Current price £39.99

Y cwrs cyflawn effeithiol a hwyliog ar gyfer dysgu Cymraeg yn cynnwys llyfr a chefnogaeth glywedol (2 CD 70 munud yr un sy'n gymhathol ag MP3 ac iPod). Mae'r pwyslais ar yr iaith fel y'i siaredir heddiw, a'r bwriad yw cynorthwyo dysgwyr i gyfathrebu gyda siaradwyr Cymraeg mewn sefyllfaoedd o ddydd-i-ddydd. Addas ar gyfer acenion de a gogledd Cymru.

SKU 9781444102345