Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Stori'r Geni

£5.99

Stori'r Nadolig cyntaf wedi ei hadrodd mewn arddull syml, gyda darluniau annwyl. Llyfr delfrydol ar gyfer cyflwyno stori gwyrth y geni i blant bach.

 

Adolygiad o www.gwales.com

Mae’n hen hen stori ond does yna’r un stori mwy eang ei hapêl na stori’r geni. Beth bynnag yw'ch cred, mae ’na ryw ramant i bawb yn stori’r geni – a daw’r rhamant a’r cyffro hwnnw yn fyw unwaith eto wrth i ni nesáu at y Nadolig.

Mererid Hopwood sydd wedi addasu’r llyfr hwn a ysgrifennwyd yn wreiddiol gan Leena Lane, awdures nifer o lyfrau i blant. Mae addasiadau weithiau yn gallu bod yn llafurus i’w darllen, ond o roi’r gwaith addasu i awdur profiadol megis Mererid Hopwood, mae’r testun yn llifon’n rhwydd. Fel y gellid disgwyl, ceir yn y llyfr grynodeb o stori ryfeddol geni’r Iesu gan gyfeirio at neges yr angel Gabriel, y daith i Fethlehem heb le yn y llety, geni’r Iesu ac ymweliad y bugeiliaid a’r doethion.

Ceir darluniau lliwgar ac effeithiol gan Anne Wilson yn gefndir i'r stori. Dyma lyfr clawr caled a all wrthsefyll bysedd brwd pob plentyn bach. O ran darllen, dyma lyfr addas i blant oddeutu Blwyddyn 2 ac iau – ond rwy’n siŵr y bydd yn aros ar y silff am flynyddoedd lawer wedi hynny. Dyma drysor o lyfr.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

 

Iaith: Cymraeg

Clawr: Caled

Awdur ac Arlunio: Leena Lane

Tudalennau: 32

Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019