Skip to content

Political Philosophy Now: Groups in Conflict - Equality Versus

Original price £9.99 - Original price £9.99
Original price
£9.99
£9.99 - £9.99
Current price £9.99

Cyfrol yn bwrw golwg ar foesoldeb grwpiau. Mae'r awdur yn ystyried y gwrthdaro a'r tyndra sy'n bodoli rhwng pleidioldeb a thegwch o fewn athroniaeth wleidyddol ac o fewn ystyriaethau ymarferol. Mae'n gwneud hyn drwy ddefnyddio dadleuon damcaniaethol wrth drafod materion ymarferol cyfoes megis polisi mewnfudo ac allfudo.

SKU 9780708320242