Skip to content
Mae archebion dillad Gwyl Dewi yn cael eu prosesu o fewn 24awr ac yn cael eu hanfon dosbarth 1af. All St David's Day orders are currently being processed within 24hours and sent 1st class.
mae archebion dillad Gwyl Dewi yn cael eu prosesu o fewn 24awr ac yn cael eu hanfon dosbarth 1af. All clothes orders are currently being processed within 24 hours and sent 1st class.

Pinocchio

Original price £5.99 - Original price £5.99
Original price
£5.99
£5.99 - £5.99
Current price £5.99

Un tro, amser maith yn ôl, roedd hen ?r o'r enw Geppetto yn byw ar ei ben ei hun. 'Trueni nad oes gen i blentyn i'w garu ac i gadw cwmni i mi,' meddai. Felly, aeth Geppetto ati i gerfio pyped o bren. Roedd e'n edrych 'run ffunud â bachgen bach. 'Pinocchio fydd dy enw di,' meddai'r hen ?r wrtho. Addasiad Cymraeg Eleri Huws o stori glasurol boblogaidd i blant bach.

SKU 9781849673839