Skip to content

It's Wales: Welsh Place-Names Unzipped

by Y Lolfa
Original price £4.95 - Original price £4.95
Original price
£4.95
£4.95 - £4.95
Current price £4.95

Cyfeirlyfr hylaw i ystyron enwau lleoedd yng Nghymru, yn cynnwys rhestr fanwl o enwau, cyfarwyddiadau parthed datrys elfennau lluosog mewn geiriau, ynghyd â nodiadau defnyddiol am ynganiad a threigladau. Cyhoeddwyd gyntaf ym Mehefin 2001.

SKU