Skip to content

Golwg ar Farddoniaeth

£5.99

Wyt ti eisiau help gyda gwerthfawrogi barddoniaeth? Wel, dyma'r llyfr i ti, felly, achos mae'n cynnwys: help ar gyfer gwerthfawrogi barddoniaeth ac ysgrifennu gwerthfawrogiad; ymarferion; syniadau am ffynonellau er mwyn cael mwy o wybodaeth. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2007.

A pocket book about poetical criticism suitable for students on the Welsh (Second Language) 'A'-Level course. It offers guidelines on appreciating poetry and writing criticisms, exercises, and ideas on sources of further information. Reprint. First published in 2007.

Bydd y llyfr o help i ti os wyt ti'n dilyn cwrs Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch, neu'n wir os wyt ti eisiau mwy o wybodaeth am werthfawrogi barddoniaeth.
Mae'n bosib defnyddio'r llyfr ar dy ben dy hun – neu mewn dosbarth.
Pob hwyl i ti gyda'r Gymraeg!

Awdur/Author: Non Ap Emlyn

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Nifer y Tudadlennau/No. of Pages: 44

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date : 10/2020