Skip to content

Education and Social Justice - The Changing Composition of School

Original price £45.00 - Original price £45.00
Original price
£45.00
£45.00 - £45.00
Current price £45.00

Gwerthfawrogiad cynhwysfawr o ansawdd addysg ym Mhrydain, yn cynnwys astudiaeth o oblygiadau pell-gyrhaeddol y newid yng nghyfansoddiad ysgolion i'r system addysgol yng nghyd-destun cyfiawnder a chyfleon cymdeithasol, wedi ei seilio ar ymchwil wreiddiol a dadansoddiad manwl.

SKU 9780708316191