Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Darllen y Dychymyg

£19.99

Mae’r gyfol hon yn cynnig yr astudiaeth gyflawn gyntaf o lenyddiaeth plant yn y Gymraeg gan gynnwys dadansoddiad o’i harwyddocâd cymdeithasol a diwylliannol.

This volume offers the first comprehensive study of children's literature in Welsh and includes an analysis of its social and cultural significance.

Awdur / Author: Siwan M. Rosser

Iaith / Language: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 316

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : 12/2020