Skip to content

Cyfres Amdani: Cawl a Straeon Eraill

£5.99

Llyfr o gyfres Amdani, ar gyfer Dysgwyr Lefel Uwch. Casgliad o straeon byrion gan awduron adnabyddus. Mae'n 25,000 o eiriau o hyd gyda geirfa yn y cefn. Mae'r iaith wedi ei olygu gan Rhiannon Thomas, tiwtor sy'n arbenigo ym maes dysgu Cymraeg i oedolion.

Roeddwn i’n edrych ymlaen yn fawr at gael blas ar y gyfrol hon o straeon byrion am fod y cyfraniadau gan nifer o awduron dw i’n mwynhau darllen eu gwaith nhw. Mae’r casgliad wedi ei anelu at ddysgwyr Lefel Uwch a’i gyhoeddi fel rhan o’r gyfres Amdani, ond mae’n siŵr y bydd yn apelio at gynulleidfa ehangach sy’n mwynhau stori fer (ac efallai’r rheiny sydd ddim yn darllen llawer yn y Gymraeg ac sy’n gwerthfawrogi cael geirfa barod wrth law).

Mae’r gyfres Amdani yn adnodd newydd a chyffrous i ddysgwyr ar bob lefel (a’u tiwtoriaid!), ac mae’r llyfrau wedi eu teilwra i gyd-fynd â’r cyrsiau cenedlaethol a gyflwynwyd dros Gymru gyfan am y tro cyntaf eleni.

Erbyn i ddysgwyr gyrraedd Lefel Uwch mi ddylen nhw fod wedi dod ar draws y rhan fwyaf o'r amseroedd a'r patrymau iaith y byddan nhw’n eu gweld yn y straeon hyn. Mi wn i o brofiad bod darllen yn gyfle gwych i ddysgwyr ddod yn fwy cyfarwydd â phatrymau iaith, yn ogystal â’r defnydd o idiomau; rhywbeth a all beri penbleth i'r dysgwyr mwyaf profiadol o dro i dro! Yn hynny o beth mae’r eirfa sydd wedi ei chynnwys ar waelod pob tudalen yn ddefnyddiol tu hwnt, a’r cyfieithiadau o’r idiomau’n hanfodol!

Mae ’na straeon o bob math yn y casgliad, boed hynny'n straeon ffraeth, arswydus, dyfeisgar, neu rai sy’n delio â phroblemau ein cymdeithas gyfoes, ac mae cliw i hyn yn enw’r llyfr! Mi wnaeth un stori fy ngadael efo mwy o gwestiynau nag atebion, ond efallai mai dyna oedd bwriad yr awdur. Ond dyna beth sy’n ddiddorol am y grefft o ysgrifennu straeon byrion – caiff awduron ddangos ochr arall i’w hysgrifennu ac arbrofi efo dulliau a strwythurau amgen.

O ran lefel yr iaith, dw i’n meddwl y bydd y casgliad yn dipyn o her i ddysgwyr sydd newydd gyrraedd Lefel Uwch, ond fel mae'n digwydd, 'Her’ ydy thema Uned 1 y Cwrs Uwch newydd! Dw i’n sicr y bydd y cymysgedd o ddulliau a thafodieithoedd sydd i’w darllen rhwng cloriau Cawl yn her y bydd dysgwyr (ac eraill) yn ei mwynhau’n fawr.

Neil Wyn Jones
Adolygiad o www.gwales.com

Awdur: Rhiannon Thomas

Iaith: Dysgwyr

Clawr: Meddal

Tudalennau: 110

Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018