Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cyfres Amdani: Gwers Mewn Cariad

£6.99

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Canolradd. Nofel ysgafn am ddyn sy'n syrthio mewn cariad â'i diwtor. Mae Liam yn newydd i ddosbarth Liz ym Mis medi. Ar yr wyneb mae'n hollol wahanol i'w diwtor Cymraeg. Er gwaetha'r gwahaniaeth mewn oed mae carwriaeth yn datblygu rhwng y ddau, a Liz yn wynebu creisus tipyn mwy cymhleth na sut i gyflwyno treigladau...

Dyma lyfr yn y gyfres Amdani sy’n llwyddo i gyflwyno thema gyfoes i ddysgwyr da sy’n mwynhau darllen a mwynhau’r her o ddysgu geiriau ac idiomau newydd. Wrth gwrs, byddai hwn hefyd yn addas i Gymry Cymraeg. Stori ydyw am wraig tŷ ganol oed sydd yn diwtor Cymraeg ac sydd wedi cael llond bol ar ei bywyd undonog yn gwasanaethu’r teulu ddydd ar ôl dydd ac sy’n chwilio am dipyn o gyffro yn ei bywyd.

Cafodd y llyfr ei ysgrifennu yn iaith y gogledd gyda ffurfiau'r iaith ogleddol ac ymadroddion y bydd yn werth i ddysgwyr deheuol ddechrau dygymod â nhw wrth ddatblygu eu gallu.

Wrth ddarllen y llyfr hwn bydd iaith y dysgwr yn cael ei hymestyn yn helaeth, gan ehangu ei eirfa a’i wybodaeth o idiomau yn fawr iawn gan ei fod yn frith o ddywediadau godidog sydd yn yr iaith lafar naturiol. Wrth gwrs, fel sy'n arferol yn y gyfres Amdani, mae’r geiriau newydd sy’n britho’r llyfr yn cael eu rhoi mewn print bras ac wedi eu cyfieithu ar waelod y tudalen, ynghyd â rhestr i’w gwirio eto yng nghefn y llyfr.

Credaf y bydd dysgwyr yn cael budd mawr o ddarllen y llyfr, gan fwynhau’r stori ar yr un pryd.

Carwen Vaughan
Adolygiad o www.gwales.com

Awdur: Beca Brown

Iaith: Dysgwyr

Clawr: Meddal

Tudalennau: 80

Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018