Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cwsg - Am Dro ac yn ôl

£9.99

Bu cwsg yn destun oesol ei apêl. Hyd heddiw, bydd trafod ei effaith ar ein bywydau. Nid llyfr clinigol mo hwn ond un sydd yn taflu llygad effro ar droeon trwstan a difyr cwsg, a seiliwyd ar hanesion a gasglwyd o ddigwyddiadau go iawn.

Awdur: Menna Elfyn

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 

Dyddiad Cyhoeddi : Tachwedd 2019

Sleep as a topic has always had an appeal. Even today we discuss its effects on our lives. This isn't a clinical book, but one that casts a waking eye on where we spend around half of our lives, based on stories collected from real experiences.

ISBN: 9781785622984 (1785622986)

Publication Date November 2019

Publisher: Gomer, Llandysul

Illustrated by Sarah Williams, Heidi Baker

Format: Paperback, 181x149 mm, 176 pages

Language: Welsh