Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel

£8.99

Nofel gyfoes, lawn hwyl ag iddi linyn storïol gref, gan yr awdur poblogaidd Marlyn Samuel. Nofel am hynt a helynt dwy wraig, Menna a'i ffrind Jan. Ar ôl ymadawiad disymwth ei gŵr Glyn, wedi trawiad angheuol mae Menna, sydd yn ei saithdegau cynnar fel petai'n cael ei gollwng yn rhydd i fwynhau bywyd, a chariad, am y tro cyntaf.

Bywgraffiad Awdur:

Mae Marlyn Samuel yn byw ym mhentre Gaerwen ar Ynys Môn. Mae Marlyn yn sy'n gweithio i'r BBC yn addasu 'Llyfr Bob Wythnos' ar raglen Shan Cothi BBC Radio Cymru. Addasodd y nofel Llwch yn yr Haul yn gyfres ddrama ar Radio Cymru.

Gwybodaeth Bellach:

Ond nid pawb sy'n hapus i weld y newid. Mae Michael, ei mab, (a'i wraig Carol), yn yn poeni bod ei fam wedi brêcdown ac yn awgrymu'n 'garedig' y dylai drosglwyddo'r tŷ i'w enw ef ac yn trefnu iddynt fynd i weld cyfreithiwr. Ond mae Jan yn perswadio Menna i fynd am goffi... sy'n troi'n botel o win... ac mae Menna'n dechrau ar fywyd newydd.

Canmoliaeth i Marlyn Samuel:
"Chwarddais yn uchel sawl gwaith. Tonic!." – Angharad Mair am Cwcw.

"Darllenwch hi... mae'n ddihangfa go iawn." - Cerian Arianrhod am Milionêrs.

Awdur: Marlyn Samuel

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 208

Laugh out loud feel-good novel with a strong storyline by popular novelist Marlyn Samuel. This novel follows Menna's rebirth, with the help of friend Jan. After the sudden death of her husband Glyn, Menna, who is in her seventies, is set free to enjoy life, and love for the first time.

ISBN: 9781784617684 (1784617687)

Publication Date October 2019

Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Format: Paperback, 195x131 mm, 208 pages

Language: Welsh