Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Cicio'r Bwced - Marlyn Samuel

£8.99

Nofel gyfoes, lawn hwyl ag iddi linyn storïol gref, gan yr awdur poblogaidd Marlyn Samuel. Nofel am hynt a helynt dwy wraig, Menna a'i ffrind Jan. Ar ôl ymadawiad disymwth ei gŵr Glyn, wedi trawiad angheuol mae Menna, sydd yn ei saithdegau cynnar fel petai'n cael ei gollwng yn rhydd i fwynhau bywyd, a chariad, am y tro cyntaf.

Awdur: Marlyn Samuel

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 208