Skip to content

Byw Ffwl Pelt - Hunangofiant Alun Lenny

£9.99

Hunangofiant difyr gydag adran luniau sy'n dilyn un o newyddiadurwyr mwyaf profiadol Cymru yn ystod newidiadau enfawr yn ein hanes. Wedi ei ysgrifennu mewn iaith agos-atoch, mae Alun Lenny yn ein bwrw i ganol rhai o straeon mwyaf yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain.

This autobiography follows one of Wales's most experienced journalists during huge changes in our history. Alun Lenny takes us to the heart of some of the biggest stories of the twentieth and twenty first century. Nearly 90 photographs featuring his personal and professional life.

 

Mae Alun Lenny yn o newyddiadurwyr mwyaf adnabyddus Cymru a chanddo wledd o straeon ers gweithio ym myd newyddion yn ystod cyfnod o newidiadau mawr mewn cyfnod byr. Trwy ei waith gyda’r BBC, cafodd gyfle unigryw i deithio i ganol y stori yng Nghymru a thu hwnt, a bod yn dyst i ddigwyddiadau mawr a man a rhannu profiadau personol pobl eraill. Mae ganddo gysylltiadau lu yn y wasg a’r cyfryngau ac mae’n gyfarwydd a siarad â chymdeithasau. Mae’n gymeriad poblogaidd yn ardal Caerfyrddin ac yn ystod ei gyfnod fel Maer y dref.

Fe fydd Alun yn mynd o'r cyhoeddus i'r personol wrth drafod sut y gadawodd profiadau dirdynnol pobol eraill eu marc arno.
O newyddion mawr y dydd i faterion gwleidyddol llosg fe ddown i nabod y dyn ei hun trwy ei ddilyn ar ei deithiau.


Am 33 mlynedd bu’n dyst i ddigwyddiadau mawr a man yn ei gornel o’r byd a’r byd mawr tu fas. Sgwrsio â chyn-Arlywydd America mewn capel yng Nghymru, rhannu jôc â dyn 112 oed, rhannu potel rym gyda milwyr mewn jyngl, gweld sawl llofrudd yn cael eu carcharu mewn llys barn, parchu galar y sawl oedd wedi colli rhywun annwyl a gofid y sawl oedd wedi colli swydd. Mae disgwyl i ohebydd fod yn wrthrychol, ond dynol ydym ac mae profiadau pobl eraill wedi gadael eu marc arno. Un dydd ar y tro oedd ei fywyd fel gohebydd. Deffro’n y bore heb wybod lle y byddai cyn nos. Ai Abergwaun neu Amsterdam? Felly hefyd y llyfr hwn.


Yn ystod ei fywyd, bu newid mawr mewn hanes: symud o’r oes beirianyddol i’r digidol. Meddai Alun, mae’n anodd cofio Cymru heb M4 ac S4C, gyda channoedd o filoedd yn gweithio’n y pyllau glo a degau o filoedd o ffermydd teuluol; bywyd heb ddŵr o’r tap, trydan na theledu, heb sôn am ffôn symudol a chyfrifiadur.

Awdur: Alun Lenny

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 313

Dyddiad Cyhoeddi : Tachwedd 2019

ISBN: 9781784617714 (1784617717)

Publication Date November 2019

Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Format: Paperback, 215x141 mm, 224 pages

Language: Welsh