Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ble Mae Boc? Ar Goll yn y Chwedlau

£4.99

Hmm ble mae Boc? 10 o luniau tudalen ddwbl. Mae pob taenlen yn dangos golygfa lawn dop, gyda'r nod o ddod o hyd i Boc, y ddraig fach goch, sy'n cuddio ym mhob llun. Mae cyfle i chwilio am bethau eraill yn y lluniau hefyd, yn ogystal â thrafod a holi cwestiynau rhwng plant a'i gilydd, neu rhwng rhiant a phlentyn. Cyfrol debyg i'r llyfrau Where's Wally? gyda gogwydd gwbl Gymreig i bob llun.

Awdur: Huw Aaron

Iaith: Cymraeg 

Clawr: Meddal

Tudadlennau: 32

Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020

ISBN:9781784619541