Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

1000 Gair Cyntaf Sali Mali

£9.99

Llyfr defnyddiol yn cyflwyno geirfa sylfaenol mewn sefyllfaoedd amrywiol gyda Sali Mali yn serennu drwy'r cyfan.

Ceir prif lun dros ddwy dudalen a geirfa perthnasol o gwmpas yr ymyl. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2012.

A useful book that introduces basic vocabulary for various situations. Includes a main picture spread over two pages and relevant words around the edges. Reprint; first published in 2012.

Tabl Cynnwys:
Yn y gegin
Yn y ty
Yn y dref
Fi fy hun
Yn y dosbarth
Y cae chwarae
Priodas
Ar lan y môr
O dan y dwr
Anifeiliaid
Yn yr eisteddfod
Gwersylla
O gwmpas Cymru
Teithio
Byd ffantasi
Y siop deganau
Swyddi
Yn y garej
Siop trin gwallt
Dwi’n gallu...
Tywydd
Lliwiau
Odli
Cyfrif
Geiriau croes
Ble wyt ti Sali Mali?
Yn yr eira
Y tymhorau
Dyddiau’r wythnos
Pen blwydd
Nadolig

Darluniwyd Gan / Illustration: Simon Bradbury

Iaith / Language: Cymraeg / Welsh

Clawr / Cover: Caled / Hard

Tudalennau / Pages: 64

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date  Mai / May 2019