Skip to content

1000 Gair Cyntaf Sali Mali

£9.99

Llyfr defnyddiol yn cyflwyno geirfa sylfaenol mewn sefyllfaoedd amrywiol gyda Sali Mali yn serennu drwy'r cyfan.

Ceir prif lun dros ddwy dudalen a geirfa perthnasol o gwmpas yr ymyl. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2012.

A useful book that introduces basic vocabulary for various situations. Includes a main picture spread over two pages and relevant words around the edges. Reprint; first published in 2012.

Tabl Cynnwys:
Yn y gegin
Yn y ty
Yn y dref
Fi fy hun
Yn y dosbarth
Y cae chwarae
Priodas
Ar lan y môr
O dan y dwr
Anifeiliaid
Yn yr eisteddfod
Gwersylla
O gwmpas Cymru
Teithio
Byd ffantasi
Y siop deganau
Swyddi
Yn y garej
Siop trin gwallt
Dwi’n gallu...
Tywydd
Lliwiau
Odli
Cyfrif
Geiriau croes
Ble wyt ti Sali Mali?
Yn yr eira
Y tymhorau
Dyddiau’r wythnos
Pen blwydd
Nadolig

Darluniwyd Gan / Illustration: Simon Bradbury

Iaith / Language: Cymraeg / Welsh

Clawr / Cover: Caled / Hard

Tudalennau / Pages: 64

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date  Mai / May 2019