Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Rheolwr Cynorthwyol | Llanelli

'Rydym ni'n edrych am rhywun i weithio yn ein siop newydd yn Llanelli!

Mi fyddai'r person yma yn meddu ar y factorau canlynol, a fyddai'n ofynnol i weithio yn ein siop newydd sydd yn agor yn fuan (01/12/2021).

Hoffwn i'r sawl sy'n ymgeisio am y swydd fod â:

  • brwdfrydedd dros yr iaith Gymraeg a llenyddiaeth Cymru;
  • dangos diddordeb yn y nwyddau, crefftau, a'r anrhegion amrywiol a wneir yng Nghymru;
  • gweithio 30 awr yr wythnos i ddechrau, gyda'r posibilrwydd o ehangu ar yr oriau hyn; a
  • Gallu gweithio o leiaf 2 ddydd Sadwrn y mis

Byddai'r ymgeisydd hefyd yn gyfforddus yn defnyddio meddalwedd er mwyn gallu cyfrannu tuag at gwmni sydd yn tyfu ac yn ehangu gwerthiant ar y we.

Bydd profiad o weithio ar ben eich hun yn ddelfrydol, ac hefyd i fod yn hyderus i weithio'n annibynnol.

Byddai sgiliau cyfrathebu da yn angenrgeidiol i'r swydd, ac wrth gwrs, y gallu i gyfathrebu'n hyderus yn y Gymraeg.

Mi fyddwn yn rhoi cyfraddau cyflog yn ol profiad.

Anfonwch eich CV i busnes@ypentan.co.uk neu ffoniwch 07951 610278 i drafod ymhellach.