Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Cardiau Nadoligaidd Elusennol

Eleni, mae Cardiau'r Dderwen wedi dylunio ac argraffu cyfres o gardiau Nadolig arbennig gyda'r bwriad o godi arian tuag at hosbis Ty Bryngwyn yn Llanelli.

Mae Ty Bryngwyn yn rhoi - ac wedi rhoi cymorth a chefnogaeth aruthrol dros y blynyddoedd i gleifion a'i teuluoedd dros gyfnod anodd iawn.

Cardiau'r Dderwen have designed and printed a series of Welsh Christmas cards with the intention of raising money for Ty Bryngwyn, a end-of-life hospice in Llanelli.

Ty Bryngwyn has provided amazing support to many families over the years.