Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ffiilter | Filter

Products

 • #Helynt - Siop Y Pentan

  #Helynt

  £8.50

  Mae colli'r bws i'r ysgol yn gallu newid dy fywyd di ... Penderfyna Rachel fynd ar antur yn nhre'r Rhyl yn hytrach na mynd adref (wedi'r cyfan, mae...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £8.50
 • 'Mae 'na Rywbeth amdanat ti' | Draenog - Siop Y Pentan

  'Mae 'na Rywbeth amdanat ti' | Draenog

  £2.99

  Cerdyn cyfarch Cymraeg 'Mae 'na Rhywbeth Amdanat Ti' gan Draenog. Dyluniadau a cardiau cyfarch gan gwmniau ledled Cymru. Gwybodaeth: Cardiau neges ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £2.99
 • 'Wel shwma'i yr hen ffrind' | Draenog - Siop Y Pentan

  'Wel shwma'i yr hen ffrind' | Draenog

  £2.99

  Cerdyn cyfarch Cymraeg 'Wel Shwma'i yr hen ffrind' gan Draenog. Dyluniadau a cardiau cyfarch gan gwmniau ledled Cymru. Gwybodaeth: Cardiau neges gw...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £2.99
 • 10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod) - Siop Y Pentan

  10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod)

  £9.99

  10 Stori o Hanes Cymru: Nod y llyfr hynod weledol a ffeithiol hwn yw annog plant i ddarganfod a dysgu mwy am 10 stori o hanes Cymru. Mae 10 Stori ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • 10 Stories from Welsh History (That Everyone Should Know) - Siop Y Pentan

  10 Stories from Welsh History (That Everyone Should Know)

  £9.99

  10 Stories from Welsh History: Nod y llyfr hynod weledol a ffeithiol hwn yw annog plant i ddarganfod a dysgu mwy am 10 stori o hanes Cymru. Mae 10...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • 100 Gair Cyntaf | Llyfr Bwrdd - Siop Y Pentan

  100 Gair Cyntaf | Llyfr Bwrdd

  £4.99

  Dyma lyfr cyntaf delfrydol ar gyfer babanod a phlant bach, sy'n llawn geiriau pwysig a lluniau lliwgar, gyda chlawr trwchus a meddal. Darluniwyd Ga...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99
 • 100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd - Siop Y Pentan

  100 Gair Nadolig | Llyfr Bwrdd

  £4.99

  Bydd y llyfr cadarn hwn yn dysgu 100 o eiriau Nadoligaidd i'ch plentyn. Gyda ffotograffau lliwgar i gyd-fynd gyda'r geiriau, byddech chi a'ch plent...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £4.99
 • 100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh - Siop Y Pentan

  100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh

  £7.99

  Llyfr bwrdd lliwgar a deniadol yn cynnwys y 100 gair cyntaf yn y Gymraeg. Ceir 14 tudalen, gyda 9 llun ar bob tudalen, yn ymdrin â geiriau'n gysyll...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £7.99
 • 1000 Gair Cyntaf Sali Mali - Siop Y Pentan

  1000 Gair Cyntaf Sali Mali

  £9.99

  Llyfr defnyddiol yn cyflwyno geirfa sylfaenol mewn sefyllfaoedd amrywiol gyda Sali Mali yn serennu drwy'r cyfan. Ceir prif lun dros ddwy dudalen a ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.99
 • 123 Byd Natur - Siop Y Pentan

  123 Byd Natur

  £6.95

  Cyfrol liwgar a difyr sy'n cyflwyno'r rhifau o 1-20 i blant ifanc, wedi'i chynllunio a'i darlunio gan yr artist Luned Aaron. Anrheg berffaith i bl...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.95
 • 123 Cyntaf Babi - Siop Y Pentan

  123 Cyntaf Babi

  £3.99

  Bydd eich baban yn mwynhau enwi a chyfri'r gwrthrychau cyfarwydd gyda chi yn y llyfr rhifau cyntaf hyfryd hwn. Mae'r ffotograffau eglur a'r cynllu...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £3.99
 • 50 Gair Cyntaf - Siop Y Pentan

  50 Gair Cyntaf

  £6.99

  Bydd eich baban yn mwynhau enwi a chyfri'r gwrthrychau cyfarwydd gyda chi yn y llyfr geiriau cyntaf hyfryd hwn. Mae'r ffotograffau eglur a'r cynllu...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.99
 • A Grand Slam of Groggs - Siop Y Pentan
  Gwerthu allan | Sold out

  A Grand Slam of Groggs

  £14.99

  Cerfluniau unigryw yw'r Groggs a grëwyd mewn hen gwt glo gan fusnes teuluol bach yn Ne Cymru. Mae A Grand Slam of Groggs yn adrodd y stori o wreidd...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £14.99
  Gwerthu allan | Sold out
 • A-Z of Curious Wales, The - Strange Stories of Mysteries, Crimes and Eccentrics - Siop Y Pentan

  A-Z of Curious Wales, The - Strange Stories of Mysteries, Crimes and Eccentrics

  £14.99

  Mae hanes Cymru yn llawn o arferion anarferol a chymeriadau hynod. Yn y gyfrol hon cewch ddarganfod tirlun dieithr, derwyddon hynafol ac heliwr ysb...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £14.99
 • ABC Byd Natur - Siop Y Pentan

  ABC Byd Natur

  £6.95

  Ail argraffiad o gyfrol hardd, llawn lliw sy'n cyflwyno'r Wyddor Gymraeg i blant blwydd i oedran cynradd, wedi'i chynllunio a'i darlunio gan yr art...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.95
 • Aberteifi - Siop Y Pentan

  Aberteifi

  £14.50

  Cerddi, ysgrifau a ffotograffau sy'n ymateb i dref Aberteifi. Mae tref Aberteifi a'i chyffiniau yn agos iawn at galon y bardd Ceri Wyn Jones. Yma...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £14.50
 • Academi'r Campau 2: Son am Sgarmes - Siop Y Pentan

  Academi'r Campau 2: Son am Sgarmes

  £6.50

  Academi'r Campau 2: Mae Kim, Jo, Ajit, Jess a Craig yn ysu i fod yn sêr y byd chwaraeon. Mae Kim wastad wedi dwlu ar rygbi, ond doedd hi erioed w...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £6.50
 • Academi'r Campau: Brwydr y Bêl - Siop Y Pentan

  Academi'r Campau: Brwydr y Bêl

  £5.99

  Mae Jo wrth ei fodd â phêl-droed, ond mae'n gwybod nad oes gobaith caneri ganddo i gael ei ddewis gan y sgowt pêl-droed. Nid Gareth Bale mohono, o ...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £5.99
 • Adar o'r Unlliw | Catrin Lliar Jones - Siop Y Pentan

  Adar o'r Unlliw | Catrin Lliar Jones

  £9.00

  Nofel ysgafn gan awdur newydd sy'n llawn hiwmor a chariad ond sy'n trafod bywyd teuluol heddiw gyda sensitifrwydd. Awdur : Sonia Edwards Dyddiad C...

  Gweld manylion llawn | View full details
  £9.00
 • Addurn | Cariad - Siop Y Pentan

  Addurn | Cariad

  £10.99

  Arwydd Pren Cariad. Maint: 35cm x12cm.

  £10.99
 • Addurn | Cartref - Siop Y Pentan

  Addurn | Cartref

  £10.99

  Arwydd Pren Cartref. Yr anrheg perffaith ar gyfer unrhyw achlysur. Maint: 35cm x 12cm.

  £10.99
 • Addurn | Croeso - Siop Y Pentan

  Addurn | Croeso

  £11.99

  Arwydd Pren 'Croeso'. Anrheg perffaith ar gyfer unrhyw achlysur. Maint: 35cm x 12cm

  £11.99
 • Addurn | Cwtch - Siop Y Pentan

  Addurn | Cwtch

  £11.99

  Arwydd pren modern llwyd wedi'u addurno gyda petalau gwyn. Anrheg perffaith ar gyfer unrhyw achlysur.   Maint: 35cm x 12cm.

  £11.99
 • Addurn | Mam Wych - Siop Y Pentan
  Gwerthu allan | Sold out

  Addurn | Mam Wych

  £12.99

  Arwydd pren modern amryliw wedi'u addurno gyda calon gwyn. Anrheg perffaith ar gyfer Mam lwcus.

  £12.99
  Gwerthu allan | Sold out