Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ysbryd Morgan - Adferiad y Meddwl Cymreig

£16.99

Wynebwn heddiw argyfyngau hinsawdd, gwacter ystyr, ac ymchwydd asgell dde ddigyfaddawd. Dyma destun sy'n olrhain hanes deallusol radical Cymru yng nghwmni merch o'r enw Ceridwen, sy'n ein hannog fel darllenwyr i ailafael mewn etifeddiaeth ddeallusol Gymreig yn wyneb heriau'r dydd.

Today, we face climate emergencies, emptiness and a surge of right-wing arguments. This book traces Welsh intellectual, radical history in the company of a young girl called Ceridwen, who urges its readers to reclaim their Welsh intellectual, radical heritage in order to face the challenges of today.

Awdur / Author:Huw L. Williams

Iaith / Language: Saesneg/English

Nifer y Tudadlennau: 202

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Ionawr / January 2020