Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Y Wraig Ar Lan Yr Afon

£8.50

Awdur / Author : Aled Jones Williams

Dyddiad Cyhoeddi / Publishing Date : Medi 2020 / September 2020

Publisher : Gwasg Carreg Gwalch 

Tudalenau / Pages : 160

Iaith / Language : Cymraeg

Dyma sut mae'r awdur yn cyflwyno'i nofel ddiweddaraf: 'Rhyw lun ar thrulyr. Neu o leiaf yn defnyddio ambell gonfensiwn thrulyrs. Yn symlach fyth, gwraig yn symud i fyw o fama i nunlla ac oblygiadau hynny.'

The author introduces his latest novel as: 'Some form of thriller, or at least a work that uses thriller conventions. In more simple terms, it is about a woman moving to live from here to nowhere and the implications of that mov