Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Y Pumed Drws

£7.99

Hunanladdiad yw'r rheithfarn swyddogol yn dilyn darganfyddiad corff mewn ardal anghysbell ar arfordir Ynys Môn. Mae DI John yn amheus ac yn credu fod grymoedd cudd y seiri rhyddion ar waith. Twyll yr heddlu, cam-drin domestic, anghyfiawnder i ferched a marwolaethau amheus - yn dilyn Y Milwr Coll, dyma ddirgelwch nesaf yr heddwas maferic DI John o Ynys Môn.

 

Awdur: Sion Hughes

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 130

Dyddiad Cyhoeddi : Tachwedd 2019