Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Y Gynganedd Heddiw | Aneirin Karadog a Eurig Salisbury

£9.95

Beth yn union yw'r gynghanedd? A yw hi'n rhywbeth sy'n newid o genhedlaeth i genhedlaeth? Yn y gyfrol fywiog a deniadol hon ceir golwg fwy trylwyr, mwy amrywiol a mwy cyffrous nag erioed ar yr hyn yw’r gynghanedd, heddiw.

Tabl Cynnwys:
Cyfranwyr i’r gyfrol: A. Cynfael Lake, Alan Llwyd, Aneirin Karadog (gol.), Annes Glynn, Anwen Pierce, Caryl Bryn, Ceri Wyn Jones, Emyr Davies, Emyr Lewis, Eurig Salisbury (gol.), Gruffudd Antur, Grug Muse, Hywel Griffiths, Idris Reynolds, Iwan Rhys, Jim Parc Nest, Llyr Gwyn Lewis, Mei Mac, Mererid Hopwood, Myrddin ap Dafydd, Philippa Gibson, Rhys Dafis, Rhys Iorwerth, Tudur Dylan Jones, Tudur Hallam, Twm Morys.
Bywgraffiad Awdur: Mae Aneirin Karadog yn fardd, yn ddarlledwr ac yn ieithydd sy’n byw ym Mhont-y-berem ac mae Eurig Salisbury yn fardd, yn nofelydd ac yn ddarlithydd sy'n byw yn Aberystwyth. Hwy sy'n gyfrifol am y podlediad barddol misol, Clera.


An appealing, easy to read volume comprising a variety of essays, edited by Aneirin Karadog and Eurig Salisbury, celebrating the continuity and richness of 'cynghanedd' (Welsh strict metre) in current day Wales.

Awdur/Author: Aneirin Karadog

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Claw/Cover: Meddal/Paperback

Tudalennau: 196

Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfryr 2020