Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Y Cor Creaduriaid / The Creature Choir

£6.99

A Welsh adaptation by Eurig Salisbury of The Creature Choir by David Walliams. A wonderful story about Walrus who loves singing. Unfortunately, she isn't a good singer, and when her awful singing creates an avalanche, the other whales turn their backs on her. But when you sing as if no-one is listening, they sometimes begin to hear you...

Addasiad Cymraeg Eurig Salisbury o The Creature Choir gan David Walliams. Stori ryfeddol am Walrws sydd wrth ei bodd yn canu. Yn anffodus, nid yw hi'n dda iawn! A phan mae ei chanu erchyll yn achosi eirlithriad mae'r morfilod eraill yn troi eu cefnau arni. Ond pan fyddwch chi'n canu fel pe na bai unrhyw un yn gwrando, weithiau maen nhw'n dechrau eich clywed chi...

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Clawr/Cover: Meddal

Tudalennau / Pages: 32

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Hydref / October 2020