Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Teach Yourself: Essential Welsh Dictionary

£15.99

Gyda thros 16,000 o gyfieithiadau, gan gynnwys idiomau ac ymadroddion bob dydd, dyma'r canllaw perffaith i'ch helpu i ddysgu Cymraeg. Argraffiad newydd wedi'i ddiweddaru yw hwn, sy'n cynnwys cyngor ar sut i ddysgu a chofio geiriau ac ymadroddion newydd. Yn wahanol i eiriaduron traddodiadol, ceir yn y llyfr hwn restrau o'r geiriau wedi'u treiglo.

With over 16,000 translations, including everyday idioms and expressions, this is the perfect tool to support your Welsh learning. This new edition is fully updated with a guide to usage and comments from the author to help you learn and remember new words and phrases. Unlike traditional dictionaries, here at last is a dictionary that lists mutated forms.Awdur: Eric Jones

Iaith / Language: Dwyieithog / Bilingual

Clawr / Cover: Meddal / Paperback

Tudalennau / No of pages: 362

Dyddiad Cyhoeddi: 2010