Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Supertatgen : Llanast y Carnifal

£5.99
Mae'n garnifal yn yr archfarchnad ac mae'r llysiau'n barod am hwyl! Ond mae rhywun - â'i hen ddyfais gas - yn barod i ddifetha POPETH. A fydd Supertaten a'r llysiau'n gallu atal y carnifal lliwgar rhag troi'n LLANAST DI-LIW?! Addasiad Cymraeg o Supertato Carnival Catastro-Pea!

It's carnival time in the supermarket and the vegetables are ready for fun! But someone - with a devious device - is ready to ruin EVERYTHING. Will Supertaten and the other vegetables be able to stop the colourful carnival from turning into a catastrophe? A Welsh adaptation of Supertato Carnival Catastro-Pea!

Awdur: Sue Hendra 

Cover / Clawr: Meddal

Language / Iaith: Cymraeg / Welsh

Pages / Nifer y Tudalennau: 32

Date / Dyddiad Cyhoeddi: 2019